Zoekresultaat van: Zuid-Holland

A. de WinterOostvoorneFijne groenteteeltbedrijf in natuurgebied Oostvoorne.
A. PoldervaartVierpoldersGespecialiseerd glastuinbouwbedrijf met teelt van komkommers, tomaten en paprika. Naast de kas is een natuurperceel ingericht en wordt grasklaver verbouwd voor uitwisseling tegen mest met een veehouder.
Be-Leaf's-GravenzandeBe-Leaf teelt vollegrondgroenten en een deel bedekte teelt.
C.T.M. van SwietenStompwijkEen 77,9 ha melkvee bedrijf in het oude veenwiedegebied met loop en potstallen. Mooie weilanden met veel kruiden en slootkantvegetagtie waar veel weidevogels broeden. Sinds 1997 wordt er actief meegedaan met het weidevogelbeheer.
Druivenkwekerij Nieuw TuinzightDen HoornGlastuinbouwbedrijf gespecialiseerd in de teelt van tafeldruiven. Verder worden op kleine schaal groenten geteeld. Huisverkoop van druiven en verwerkteproducten.
HartstochtAbcoudeMelkveebedrijf met beheer van grote natuurterreinen gecombineerd met camping in de vorm van yurts, een BSO, een zorgstichting voor beheer moestuin, varkens die verhuurd worden aan terreinbeheerders.
Hoeve BieslandDelfgauwGemengd melkveehouderijbedrijf met schapen en eigen graanteelt. De boerderij wordt beheerd onder de voorwaarden voor Boeren voor natuur: hoge natuurwaarden en gesloten kringlopen. Er zijn veel excursies en rondleidingen.
Hoeve Catherine ElisabethNoordeloosMelkveehouderijbedrijf, gelegen aan Eko-fietsroute, met bedrijfsuitjes, kinderfeestjes, excursies en rondleidingen voor familie en verenigingen. Adopteer een koe-bedrijf.
Kaasboerderij NoorderlichtNoordeloosKaasboerderij. 58 ha.
Mts. Nieuw Bonaventura's GravendeelAkkerbouwbedrijf met grove groenteteelt.
PC v/d Erve Biologische AkkerbouwGoudswaardAkkerbouw bedrijf met eveneens wat fruitteelt voornamelijk peren.
Tuinbouwbedrijf FJJ de Koning BVTinteGlastuinbouwbedrijf.
Van Paassen - van Balkom vofOude LeedeGlastuinbouwbedrijf met hoofdteelten van paprika, tomaten en komkommer en tussenteelt van paksoi en andere bladgewassen. Door de eigen paarden wordt deels in de behoefte aan mest voorzien.
VogeltuinRotterdamGlastuinbouwbedrijf met de teelten paprika, trostomaat en komkommer.
Weleda Nederland N.V.ZoetermeerKruidenteeltbedrijf.