Demeter-kwaliteit

Hoor zelf van de boeren waarom zij kiezen voor de biodynamische werkwijze:

    

     

Al ruim 80 jaar zorgen biodynamisch werkende boeren en verwerkers voor een ruim assortiment hoogwaardige voedingsmiddelen.

Naast de zorg voor voedingsmiddelen vol levenskracht besteden de boeren en verwerkers ook zorg aan de bedrijfsomgeving. Er is grote aandacht voor het milieu, natuurontwikkeling, dierenwelzijn en de sociale en economische vernieuwingen op en rond een bedrijf. Hierdoor zijn biodynamisch werkende bedrijven vaak voorloper bij nieuwe initiatieven zoals landbouw en zorg. Zij realiseren levendige contacten met de consument door boerderijwinkels, webshops of klantenkringen.

Door het Demeter-keurmerk bent u verzekerd van een kwaliteitsproduct afkomstig uit de biodynamische landbouw.

Wat betekent dit concreet?

De bd-landbouw is steeds in beweging. Dat vind je terug op ieder afzonderlijk Demeter-bedrijf en dat vind je ook terug in het ontwikkelen van de Demeter-voorwaarden. Een Demeter-certificaat garandeert dat een boer of tuinder verder gaat dan de Europese wetgeving voor biologische landbouw (in Nederland bekend door het EKO-keurmerk en of het EU-logo voor biologische landbouw). Naast de harde controleerbare normen maakt elke boer individuele keuzes op basis van de principes en meer algemene richtlijnen. Zo maakt elke boer zijn eigen bedrijfsidentiteit zichtbaar. Zeg maar het speciale karakter van elke, unieke boerderij. Instrumenten voor deze ontwikkeling zijn een jaarlijkse zelfaudit, verplicht voor elke Demeter-boer, en een vrijwillig gesprek hierover met twee collega’s. Meer lezen hierover bij Collegiale Toetsing.

Kortom: De normen gelden voor iedereen, door te werken aan richtlijnen versterken boeren het bedrijfseigen karakter.

Demeter-normen voor de landbouw

De normen zijn de basis van een biodynamische bedrjfsvoering en een voorwaarde voor het toekennen van een certificaat.
Er zijn normen gesteld op het gebied van:

 • Vruchtwisseling
  minimaal percentage gebruik van groenbemesters en beperking van rooivruchten
 • Kassenteelt
  beperking van stoken in de kas en verbod op stomen tegen bodemproblemen
 • Fruitteelt
  beperking koperbemesting
 • Mestgebruik
  minimaal 60% biologische mest
 • Veevoeding
  100% biologisch, waarvan minimaal 80% geteeld op het eigen bedrijf
 • Strogebruik
  biologisch stro
 • Foliegebruik
  uitsluitend composteerbare folie als bodembedekker
 • Integriteit van het dier
  koeien en geiten met horens
 • Bd-preparaten
  gebruik van preparaten die de vitaliteit van gewassen ondersteunen, lees meer>>

Meer informatie vind je bij Demeter-normen voor de landbouw.

Demeter-richtlijnen voor de landbouw

De richtlijnen zorgen voor dynamiek, ontwikkeling, leven. Iedere boer kan hier zelf accenten leggen op de verschillende terreinen.
Het resultaat van een toetsing (Collegiale Toetsing ) telt mee bij het verkrijgen van het Demeter-certificaat.
Er zijn richtlijnen op het gebied van:

 • Gemengde bedrijfsvoering
  individueel of in samenwerking met een nabijgelegen bedrijf
 • Bemesting en compostering
  optimalisering van het bodemleven door bewuste bemesting
 • Bedrijfskarakter
  ondersteunen van de samenhang tussen bodem, planten, dieren, mensen en omgeving
 • Natuur op het bedrjif
  beheer van flora en fauna, landschap en variatie
 • Mens en bedrijf
  werken aan een gezond economisch en sociaal klimaat via coaching en bedrijfsbezoeken
 • Landbouwkundig
  ontwikkeling van bedrijfsmethoden op het gebied van
  – biologische zaden en plantmateriaal
  – veefokkerij, huisvesting en diergezondheid
  – grondbewerking
  – mechanisatie

Meer informatie vind je bij Demeter-richtlijnen voor de landbouw.

Demeter-normen voor de verwerking

Ingrediënten afkomstig uit de gecertificeerde Demeter-landbouw kunnen verder verwerkt worden. Om dan het Demeter-keurmerk te mogen voeren moeten ook de verwerkers voldoen aan eisen die verder gaan dan de eisen die aan EKO gesteld worden.

Er zijn normen gesteld op diverse gebieden:

 • Ingrediënten
  tenminste 90% is van Demeter-kwaliteit
 • Verpakking
  verpakking van PVC en aluminium zijn niet toegestaan, verpakkingen worden beoordeeld op milieu- en kwaliteitsaspecten
 • Smaakstoffen
  alleen kruiden, specerijen en pure extracten zijn toegestaan
 • Conservering
  conservering op basis van nitriet, citroenzuur en ascorbinezuur zijn niet toegestaan
 • Bewerking
  melk mag niet worden gehomogeniseerd, beperking in het gebruik van proceshulpstoffen zoals antischuimmiddelen
 • Opslag
  gebruik van ethyleengas in opslagruimten voor het rijpen van groenten is niet toegestaan

Meer informatie vind je bij Demeter-normen voor de verwerking.

Nieuws

Preparaten maken

Deze cursus is bedoeld voor zowel professionele boeren en tuinders als hobby-tuinders die wat meer willen weten en ervaren  van …

Lees verder >>>

Demeter-plein ‘Barstensvol leven’

Op de Bio-Beurs in Zwolle (18 en 19 januari 2017) organiseert Stichting Demeter in samenwerking met de BD-Vereniging, de Warmonderhof en de …

Lees verder >>>

Derogatie-top moet toekomstbestendige bedrijven stimuleren

Geen quota, maar een pluim voor Demeter-boeren met strengste stikstofnormen Biologische boeren bemesten hun land met niet meer dan 170 …

Lees verder >>>

Demeter is een topkeurmerk!

Het zogenaamde woud van keurmerken is een overzichtelijk bosje als alle logo’s die op het thema duurzaamheid meeliften worden uitgefilterd. …

Lees verder >>>

Verslag van het congres LandbouwCultuur van de toekomst

Was u niet bij ons congres LandbouwCultuur van de toekomst dan kunt u hier het verlag lezen. verslag-congres-landbouwcultuur