Preparaten maken

Deze cursus is bedoeld voor zowel professionele boeren en tuinders als hobby-tuinders die wat meer willen weten en ervaren  van de preparaten en over het hoe en wat van het maken van preparaten. Klik op  2017 A4 cursus preparaten voor locatie datum en tijden. Of download de folder 2017 vouwfolder preparatencursus


Demeter-plein ‘Barstensvol leven’

Op de Bio-Beurs in Zwolle (18 en 19 januari 2017) organiseert Stichting Demeter in samenwerking met de BD-Vereniging, de Warmonderhof en de Kraaybeekerhof een plein georganiseerd onder de titel ‘Barstensvol leven’

Demeter-plein ‘Barstensvol leven’

De vitaliteit van ons landbouwsysteem en de producten die hieruit voortkomen is  verbonden met onze menselijke fysieke en mentale gezondheid. Deze verbinding komt  helder naar voren in het boek ‘Barstensvol Leven’ van Paul Doesburg en Petra Essink. Dit nieuwe boek over de relatie tussen voeding en gezondheid staat daarom centraal op het Demeter-plein op de Bio-Beurs. Op het plein laten we zien hoe biologisch-dynamische boeren en tuinders samenwerken met de natuur door zich hierin te spiegelen en zo te werken aan vitale voeding.

Proeverijen en bijen

Met proeverijen van melk en appelsap in diverse kwaliteiten – waaronder natuurlijk Demeter kunnen bezoekers met de auteurs en met natuurvoedingsdeskundigen in gesprek komen over voedselkwaliteit, smaak en vitaliteit.

Het Demeter-plein heeft veel aandacht voor de bijen als onze leermeesters op het gebied van vitaliteit middels de presentatie van de uitkomsten van een meerjarig project van het Louis Bolk Instituut naar de invloed van (her)introductie van bijen op biodynamische boerderijen.

Zoals ieder jaar is er veel aandacht voor het rijke aanbod aan scholingsmogelijkheden om via de biologisch-dynamische opleidingen te werken aan verdere ontwikkeling van een vitale en levende landbouwcultuur. Of om vanuit de biologische landbouw door te schakelen naar biologisch-dynamisch met het Demeter keurmerk.

 

Wil je op de beurs in gesprek met iemand van de BD-Vereniging, van het bestuur, bureau of van BD-beroepsontwikkeling? Of met iemand van een van de ander organisatoren op het plein? Via http://bdvereniging.nl/biobeurs kun je aan afspraak maken op een tijd die jou uitkomt.

 

Op ons leer-, ontmoetings- en ervaringsplein is het boek ‘Bartensvol leven’ met korting verkrijgbaar en ligt een gratis Demeter magazine voor u klaar boordevol inspirerende verhalen van de mensen die de BD-landbouw dagelijks in cultuur brengen.

Workshops

Naast het Demeter-plein biedt de Bio-Beurs een inhoudelijk programma: workshops waar biologisch-dynamische thema’s worden uitgediept. Bijvoorbeeld over het herkennen van de levenskrachten in je eigen bedrijf door BD-beroepsontwikkeling, de top in zowel bodemkwaliteit als voedselkwaliteit met Louis Bolk Instituut en Stichting Demeter, optimale vruchtwisseling met planeten en sterren door Agrikos en diversiteit op je bord door natuurvoedingskundigen van Kraaybeekerhof.

Bovendien verzorgen we workshops en een speciale Landmarkt  in de grote zaal op donderdagmiddag  samen met Toekomstboeren over bedrijfsopvolging met Landgilde.

De Bio-Beurs is de vakbeurs voor professionals en overige geïnteresseerden in de biologische en biologisch-dynamische landbouw. Het Demeter plein wordt georganiseerd door Stichting Demeter, de BD vereniging, Warmonderhof, Kraaybeekerhof in samenwerking met de Vereniging van Natuurvoedingskundigen BD Grondbeheer en Landgilde. Al deze organisaties  werken samen op het plein om vragen te beantwoorden en mensen te verbinden. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.bio-beurs.nl

Het Demeter-plein wordt mede mogelijk gemaakt door Green Organics, Odin Nature & More Udea, en Zuiver Zuivel

 

 

 

 

 


Derogatie-top moet toekomstbestendige bedrijven stimuleren

Geen quota, maar een pluim voor Demeter-boeren met strengste stikstofnormen

Biologische boeren bemesten hun land met niet meer dan 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare en houden zich dus aan de Europese Nitraatrichtlijn: die stelt ook een maximum van 170 kg stikstof uit dierlijke mest per ha. Demeter boeren hebben een nog veel strengere norm: maximaal 112 kg stikstof per hectare uit zowel dierlijke als plantaardige bronnen (bijvoorbeeld groencompost).

Veel gangbare melkveehouders in Nederland maken gebruik van een uitzonderingsregel (derogatie) en rijden, afhankelijk van de grondsoort, tot 230 of 250 kg stikstof uit dierlijke mest uit. Voorwaarde voor deze derogatie is dat de Nederlandse veehouderij de fosfaatproductie begrenst. De invoering van fosfaatrechten (-quota) voor veebedrijven moet ervoor zorgen dat Nederland gebruik mag blijven maken van de derogatie.

Krijgen biologische boeren nu een steun in de rug, omdat zij geen derogatie nodig hebben? En krijgen Demeter boeren met hun 112 kg een extra pluim? Nee, ook zij moeten volgens de huidige plannen straks hun veestapel inkrimpen of rechten bijkopen.

Stel dat je beleid maakt om de luchtkwaliteit te verbeteren: ga je dan het aantal kilometers van alle auto’s beperken of alleen van de benzineslurpers?

Donderdag wordt de zogenaamde ‘derogatie-top ’gehouden. De plannen die daar uit rollen vragen om een rechtvaardig en stimulerend kader voor de meest duurzame bedrijven.


Demeter is een topkeurmerk!

Het zogenaamde woud van keurmerken is een overzichtelijk bosje als alle logo’s die op het thema duurzaamheid meeliften worden uitgefilterd. Zie hieronder het officiële persbericht naar aanleiding van het onderzoek van Milieu Centraal

Dit zijn de toppers onder de duurzame keurmerken op voeding (in alfabetische volgorde):

 • 1.     ASC
 • 2.     Beter Leven keurmerk (2 en 3 sterren)
 • 3.     Demeter
 • 4.     EKO
 • 5.     Europees keurmerk voor biologische landbouw
 • 6.     Fairtrade
 • 7.     Milieukeur
 • 8.     MSC
 • 9.     Rainforest Alliance
 • 10.  RSPO Certified Sustainable Palm Oil
 • 11.  UTZ

Daarnaast behalen ook een Duits keurmerk (Naturland biologische vis) en een Zweeds keurmerk (KRAV), die je ook in Nederlandse winkels kunt aantreffen, de hoogste score.


Verslag van het congres LandbouwCultuur van de toekomst

Was u niet bij ons congres LandbouwCultuur van de toekomst dan kunt u hier het verlag lezen. verslag-congres-landbouwcultuur

 

 


Demeter magazine, unieke krant over biodynamische landbouw en voeding

In vele biologische speciaalzaken is een special van de Krant van de Aarde helemaal in het teken van biodynamische landbouw en voeding beschikbaar. Waar staat het keurmerk Demeter voor? Wie zijn de boeren en tuinders? Wat beweegt hen? Hoe is de bd landbouw ontstaan? Wat zijn de normen en richtlijnen? Kan een in stukjes gesneden Demeter komkommer weer aan elkaar groeien? Lees het en stuur het door. Een unieke uitgave over ‘Vitale voeding uit een levende landbouwcultuur.’ Een link naar dit Demeter magazine vindt u hier: https://issuu.com/krantvandeaarde/docs/demeter-2016-v9


Meer Demeter boeren en tuinders, meer hectares

Demeter Monitor over biodynamische landbouw en voeding 2015-2016:

Vanaf 2012 groeit het oppervlak dat wordt bewerkt door biodynamische boeren en tuinders gestaag. Het areaal nam toe van 4.962 hectare in 2012 tot 6.289 hectare eind 2015; het aantal boeren steeg in diezelfde periode van 119 naar 132. Het Demeter areaal groeit percentueel iets sneller dan het totale biologische areaal. Nu valt 10,6% van het biologisch areaal onder Demeter licentie. Deze groei is uniek als je het vergelijkt met de sterk teruglopende aantallen boeren en tuinders in de totale landbouwsector.

Boeren die werken volgens de biodynamische principes gaan verder dan de wettelijke normen voor biologisch in Europa. De Demeter normen en richtlijnen vormen een aanvulling hierop: ze gaan uit van de laagste mestgiften, de hoogste dierenwelzijnseisen en de meest vergaande normen voor grondgebondenheid om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Biodynamische boerderijen zijn gemiddeld 48 hectare groot. Dat is groter dan het gemiddelde biologische bedrijf (36 hectare) en het gemiddelde gangbare bedrijf (28 hectare in 2014).

Nederland is qua areaal opgeklommen naar de vierde plaats wereldwijd. Duitsland is met meer dan 72.000 hectare onder Demeter licentie koploper, op grote afstand gevolgd door Italië, Frankrijk en Nederland.

Demeter producten worden vooral bij de biologische speciaalzaken verkocht. Ook hier is de afgelopen jaren sprake van groei, maar er bestaan geen exacte cijfers over consumentenomzet in Demeter producten in Nederland. Het aantal Demeter-licentiehouders in handel en verwerking nam de afgelopen vijf jaar met 25% toe tot 95 begin 2016.

Opvallend is verder de aanhoudende groei in de opleidingen voor biodynamische landbouw en landbouw en zorg.

 

 Missie Demeter Internationaal legt nadruk op ‘LandbouwCultuur’

Demeter Internationaal heeft dit jaar een nieuwe missie geformuleerd, waarin het woord ‘LandbouwCultuur’ centraal staat. Voor Demeter Nederland is dit een aansporing om – naast het borgen van de kwaliteit van het keurmerk – te werken aan een landbouw die ook sociaal en economisch gezond is; een landbouw die producten en diensten levert waar de samenleving behoefte aan heeft.

In de Demeter Monitor is daarom veel aandacht voor vernieuwende bedrijven die een nieuwe landbouwcultuur vormgeven. Zo voert Annette Harberink van boerderij Keizersrande in Diepenveen als eerste boer waterbeheer uit langs de uiterwaarden van de IJssel in opdracht van Rijkswaterstaat.

Een ander voorbeeld is Taco Blom met het eerste permacultuurbedrijf met Demeter keurmerk. Taco: `De natuur heeft een sterk systeem ontwikkeld. In de permacultuur proberen we dat systeem te imiteren, maar dan wel met eetbare planten.`

Beiden zijn sterk betrokken bij de vermaatschappelijking van hun bedrijf vanuit sociaal, ecologisch en cultureel perspectief.

De Demeter Monitor is een gezamenlijke uitgave van Stichting Demeter, BD-Vereniging, biodynamische mbo-opleiding Warmonderhof, Stichting Grondbeheer en Kraaybeekerhof Academie.

De Demeter monitor voor trends en ontwikkelingen in de biodynamische landbouw en handel met Demeter keurmerk 2015-2016 staat online zie: Demeter monitor

 Op 5 oktober houdt Stichting Demeter, samen met de BD-Vereniging en de landbouwsectie van de Antroposofische Vereniging, haar jaarlijks congres, dit jaar op biodynamische boerderij Zonnehoeve in Zeewolde met als thema: ‘Naar een toekomstbestendige landbouwCULTUUR’ met onder andere schrijver Frank Westerman. Hier wordt ook verder toelichting op de cijfers gegeven.

 Meer info over de cijfers of congres via www.stichtingdemeter.nl of verdere vragen: Bert van Ruitenbeek 06 20731016

Demeter is sinds 1928 het internationale keurmerk voor producten uit de biodynamische landbouw

 


Jaarcongres 5 oktober 2016 op de “Zonnehoeve”

LandbouwCULTUUR van de toekomst

Biodynamische landbouw is gericht op een verdere ontwikkeling van de aarde, op het bevorderen van haar vruchtbaarheid, vitaliteit en veerkracht. Daarmee wordt landbouw een culturele aangelegenheid die vraagt om verbinding en instrumenten die deze ontwikkeling kunnen bevorderen.

Het jaarlijkse congres van de BD Vereniging, de sectie landbouw van de Antroposofische vereniging en   Stichting Demeter gaat over het gezamenlijk vormgeven van een levende landbouw-en voedselcultuur en de rol en functie van het keurmerk Demeter om deze ontwikkeling te faciliteren en meerwaarde te creëren.

Aanmelden klik hier

Overzicht van het programma kunt u  hier downloaden


Kalfjes bij de koe op Demeter-melkveebedrijven?

Inventarisatie van de huidige werkwijze en een mogelijk draagvlak onder de Demeter-melkveehouders

Door een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer in februari 2016 is een maatschappelijke discussie ontstaan over de directe scheiding van koe en kalf. Hierdoor kwam de kwestie ook weer ter sprake bij Stichting Demeter. Vanuit de biodynamische visie en dierenwelzijnsoogpunt is de vroege scheiding discutabel. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de huidige werkwijze van de 44 Demeter-gecertificeerde en aspirant melkveehouders rondom het afkalven en het opfokken van jongvee. Ook zijn voor- en nadelen van een zoogsysteem volgens de melkveehouders inzichtelijk gemaakt en is de melkveehouders gevraagd naar een toekomstvisie voor Stichting Demeter.

Dit is een stage en onderzoeksverslag van Margret Lisanne Wenker van de Wageningen Universiteit opleiding MSc Animal Sciences.  Specialisatie Dierlijke Productie Systemen.  Augustus 2016 Lees hier het hele verslag.

Lees hier ook andere onderzoeksresultaten : FIBL Mother-bonded and Fostered Calf Rearing in Dairy Farming Johnson 2016 Isrearingcalveswiththedamafeasibleoptionfordairyfarms – Currentandfutureresearch Kälber 2014 milkingPractical implications of suckling systems for dairy calves in organic production systems a review


Eten wat de aarde schaft

Het nieuws over kopergebruik in de aardappelteelt bij een aantal biologische boeren was aanleiding voor een opiniestuk vanuit Demeter in de ‘boerderij’. In de biodynamische teelt is kopergebruik in de aardappelteelt verboden. Lees hier verder opiniestuk boerderij aug 2016


Nieuws

Preparaten maken

Deze cursus is bedoeld voor zowel professionele boeren en tuinders als hobby-tuinders die wat meer willen weten en ervaren  van …

Lees verder >>>

Demeter-plein ‘Barstensvol leven’

Op de Bio-Beurs in Zwolle (18 en 19 januari 2017) organiseert Stichting Demeter in samenwerking met de BD-Vereniging, de Warmonderhof en de …

Lees verder >>>

Derogatie-top moet toekomstbestendige bedrijven stimuleren

Geen quota, maar een pluim voor Demeter-boeren met strengste stikstofnormen Biologische boeren bemesten hun land met niet meer dan 170 …

Lees verder >>>

Demeter is een topkeurmerk!

Het zogenaamde woud van keurmerken is een overzichtelijk bosje als alle logo’s die op het thema duurzaamheid meeliften worden uitgefilterd. …

Lees verder >>>

Verslag van het congres LandbouwCultuur van de toekomst

Was u niet bij ons congres LandbouwCultuur van de toekomst dan kunt u hier het verlag lezen. verslag-congres-landbouwcultuur