De meest gestelde vragen over Demeter

Wat of wie is Demeter?

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor producten die afkomstig zijn uit de gecontroleerd biodynamische landbouw (kortweg bd-landbouw). Eventueel verwerkt door een gecertificeerde verwerker. Het Demeter-keurmerk wordt wereldwijd gevoerd.
Voor meer informatie: zie ook Demeter-keurmerk!
In de Griekse mythologie is Demeter de godin van de landbouw en vruchtbaarheid.

Wat is biodynamische landbouw?

Biodynamische landbouw beschouwt het landbouwbedrijf als een organisme met een balans en karakter. Balans om de vruchtbaarheid op peil te houden door middel van de combinatie plantenteelt en veehouderij. Karakter door die zelfverzorgde kringloop en door overige teeltmaatregelen. Zo worden gezonde, smaakvolle levensmiddelen geproduceerd die het Demeter-keurmerk dragen. Voeding met karakter. Zie ook biodynamische landbouw.

Wat zijn de verschillen tussen EKO en Demeter?

Demeter-producten voldoen aan de EU-Verordening voor biologische landbouw en verwerking. Ze worden geteeld zonder kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en mogen daarom het EKO-keurmerk dragen. Maar Demeter gaat verder op een aantal gebieden.
In de bd-landbouw worden hogere normen gesteld, zoals het gebruik van minimaal 60% biologische mest en het voer voor de dieren dat voor minimaal 80% van het eigen bd-bedrijf afkomstig moet zijn. Een belangrijk verschil zit in het maximale behoud van eigenheid van de dieren. Dat betekent dat koeien hun horens behouden en kippen hun snavels. Meer weten over de landbouwnormen?
Ook op het gebied van de verwerking gaat Demeter in een aantal gevallen verder dan EKO, zoals het niet-homogeniseren (= stukslaan van de vetdeeltjes) van melk en het uitsluiten van belastende toevoegingen. Meer weten over de verwerkingsnormen?

Is Demeter lekkerder?

Over smaak valt te twisten. Wie gewend is aan witbrood, heeft moeite met volkoren brood. Omgekeerd geldt hetzelfde. Wie bijvoorbeeld gewend is aan Demeter-melk, vindt gewone melk een beetje kaal. De romige smaak van Demeter-zuivel wordt onder meer veroorzaakt doordat zij niet gehomogeniseerd wordt. Want Demeter streeft ernaar de volle, natuurlijke smaak te behouden.

Is Demeter gezonder?

De gebruikelijke manier om naar gezondheid te kijken is: krijg ik alle bouwstoffen binnen? Demeter kijkt net even anders naar gezondheid. Planten, dieren en mensen zijn geen machines die gezond blijven door alleen naar de voedingsstoffen te kijken. De manier waarop een plant z’n voedingsstoffen uit de bodem haalt, bepaalt in belangrijke mate de gezondheid van die plant. Een slaplantje uit de kas, dat snel met kunstmatige voedingsstoffen wordt grootgebracht, kan niet meer bloeien en zaad vormen. Een Demeter-slaplant doet twee keer zo lang over de groei, maar heeft wel de levenskracht om zaad voort te brengen voor de volgende generatie. Demeter-sla is daarom volwassen sla. Wie zo’n levenskrachtig Demeter-product eet, voedt zichzelf. En dat is heel gezond.

Hoe weet je zeker of iets van Demeter-kwaliteit is?

Het Demeter-merk op een verpakking of groentekist is de garantie dat het product daadwerkelijk afkomstig is uit de biodynamische landbouw. De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie die op bd-bedrijven, naast de biologische kwaliteitseisen, tevens de biodynamische kwaliteitseisen controleert. De garanties worden afgegeven door Stichting Demeter. Stichting Demeter is lid van de wereldwijd georganiseerde Demeter Internationaal. Stichting Demeter is onafhankelijk en heeft geen belangen in bedrijven of producten.

Waar kan ik Demeter producten kopen

In alle biologische speciaalzaken is in meer of mindere mate een assortiment Demeter producten te vinden. Verder zijn er diverse webwinkels met een Demeter assortiment zoals de Hofwebwinkel maar ook de webwinkels van EkoPlaza en Odin/Estafette en hebben een aantal Demeter boeren ook eigen winkels en huisverkoop. (zie bij Demeter boeren)

Kalveren bij de koe

Demeter stelt geen eis dat kalfjes bij de koe moeten blijven. Of een boer hiertoe overgaat, heeft met zeer veel factoren te maken, het stal type, het weideareaal, het diermanagement van de boer. De belangstelling hiervoor neemt wel toe, maar het is nog niet zover dat het een algemene norm is geworden.

Op de link Kalveren bij de koe via deze website zie je de Demeter bedrijven waar ze de kalveren ook bij de koe houden. Klik hier

Een Demeter norm is: Kalfjes moeten minimaal 3 maanden bedrijfseigen melk krijgen, en krijgen dus geen (biologische) poedermelk. In 20% van de  gevallen kiezen de boeren er dan voor om de kalveren bij de koe te laten lopen Een andere norm is dat klaveren vanaf 7 dagen oud in groepsverband moeten worden gehouden. Ze moeten naar hun aard kunnen bewegen, dat is uitgangspunt bij Demeter.  Onze koeien hebben meer vierkante meters per koe. Ook moet er voldoende licht zijn in de stallen. Daarnaast houden de koeien hun horens, welke een rol spelen bij de spijsvertering en dus indirect op de melk van invloed zijn.
Verder is weidegang verplicht en komt minstens 80% van het voer van het eigen bedrijf om zo de kringloop zoveel mogelijk te sluiten.

U kunt ons handboek downloaden via deze web site (zie downloads) om alle normen in te zien.

Inventarisatie van de huidige werkwijze en een mogelijk draagvlak onder de Demeter-melkveehouders

Door een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer in februari 2016 is een maatschappelijke discussie ontstaan over de directe scheiding van koe en kalf. Hierdoor kwam de kwestie ook weer ter sprake bij Stichting Demeter. Vanuit de biodynamische visie en dierenwelzijnsoogpunt is de vroege scheiding discutabel. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de huidige werkwijze van de 44 Demeter-gecertificeerde en aspirant melkveehouders rondom het afkalven en het opfokken van jongvee. Ook zijn voor- en nadelen van een zoogsysteem volgens de melkveehouders inzichtelijk gemaakt en is de melkveehouders gevraagd naar een toekomstvisie voor Stichting Demeter.

Dit is een stage en onderzoeksverslag van Margret Lisanne Wenker van de Wageningen Universiteit opleiding MSc Animal Sciences.  Specialisatie Dierlijke Productie Systemen.  Augustus 2016 Lees hier het hele verslag.

Lees hier ook andere onderzoeksresultaten :
FIBL Mother-bonded and Fostered Calf Rearing in Dairy Farming
Johnson 2016 Isrearingcalveswiththedamafeasibleoptionfordairyfarms – Currentandfutureresearch
Kälber 2014 milkingPractical implications of suckling systems for dairy calves in organic production systems a review

Homogeniseren

Demeter melk is niet gehomogeniseerd in tegenstelling tot biologische melk en heeft alleen de wettelijke behandeling van pasteurisatie ondergaan.

Heb je na het lezen van onze website vragen of opmerkingen?
Stuur dan een e-mail naar info@stichtingdemeter.nl of bel met nummer 0343-522355.
Wij doen ons best om vragen zo goed en snel mogelijk te beantwoorden.