Artikelen

Over biodynamische preparaten

 

 • Biodynamic-research.net De resultaten van tal van onderzoeken naar preparaten zijn verzameld op deze Engelse website.

 

 • Biologisch-dynamische preparaten, maken en toepassen. Een handig boekje (2010) over de preparaten met veel praktische tips, is hier te bestellen à €4,95.

 

 • Biologisch-dynamische spuitpreparaten in ontwikkeling - 70 jaar praktijk, onderzoek en visie in Nederland. Onderzoek Louis Bolk Instituut, door Edith Lammerts van Bueren en Joke Beekman-de Jonge, 1995.

 

 • De mens tussen aarde en kosmos. In dit boek (2010) beschrijft Guurtje Kieft onder andere over de achtergronden van vegetarische preparaten en hoe ze worden bereid. Hier kun je het boek à €19,50 bestellen.

 

 • Demeter Journal 14. Themanummer van het Duitse Demeter Journal over preparaten 2012 kun je hier downloaden.

 

 • Lees in Ekoland 1997/3 Keuzemoment toepassing preparaten onderzocht. Artikel van Edith Lammerts van Bueren en Coen ter Bergh.

 

 • Levenskrachten en preparaten. Themanummer van Dynamisch Perspectief (2017-1), het ledenblad van de BD-Vereniging, met allerlei artikelen rond het thema levenskrachten en preparaten. Hier te bestellen à €4,95 of te  downloaden.

 

 • Planetenkrachten en levensprocessen. Antroposofisch arts Bernard Lievegoed schreef in 1975 een ‘een bijdrage om de door Rudolf Steiner genoemde preparaten voor de landbouw beter te leren begrijpen’. Lievegoed behandelt hierin de processen en werkingen van de planeten en vergelijkt die met de werkingen en kwaliteiten van de verschillende spuit- en compostpreparaten. Dit boekje is door de BD-Vereniging digitaal beschikbaar gemaakt en hier te downloaden.

 

 • Präparate, Einführung in die biodynamische Preparatearbeit. Handboek (2016) voor het maken van preparaten, gemaakt door de Duitse Demeter-organisatie. Hier te bestellen à € 5.

 

 • The biodynamic preparations in context. Internationaal onderzoek (2016) naar het gebruik van preparaten wereldwijd. Het rapport beschrijft de individuele ervaringen van 14 boeren/preparatenmakers uit alle delen van de wereld. Lees hier de Engelse versie en de Duitse versie.

 

 • Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag. De acht voordrachten die Rudolf Steiner in 1924 hield over de landbouw worden door iedereen ‘De Landbouwcursus’ genoemd. De in 2017 vernieuwde uitgave van dit boek is verkrijgbaar via de (online) boekhandel à €32,50.

Rudolf Steiner: Grondlegger van de antroposofie