Biokennis

Op deze site vindt u alle kennis uit het biologisch landbouw- en ketenonderzoek van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut.

Licentie

Grootte bedrijf

Contactpersoon

Adres

Postadres
WUR
Wageningen

Telefoon

Website
http://www.biokennis.nl

E-mail
info@biokennis.nl

Skalnummer

Trefwoorden
Onderzoek, Voorlichting en advies

Bijgewerkt tot
14-10-2019