Bionext

Bionext (voorheeen Biologica) is de beleids- en promotieorganisatie voor de biologische landbouw. Gezamenlijk werken biologische boeren, handelaren, verwerkers en detaillisten aan het vergroten van de bekendheid en de markt van het biologische product.

Licentie

Grootte bedrijf

Contactpersoon
Bavo van den Idsert

Adres
Nieuwe Kazernelaan 2 D42
6711 JC Ede

Postadres
Nieuwe Kazernelaan 2 D42
6711 JC Ede

Telefoon
+31 (0)302339970

Website
http://www.bionext.nl

E-mail
info@bionext.nl

Skalnummer

Trefwoorden
Voorlichting en advies

Bijgewerkt tot
14-10-2019