Boerderij Ruimzicht

Melkveehouderij met heuvelstal, tuinderij en graanteelt. Boerderijwinkel in biobouw. Melk voor Aurora-kaas en eigen zuivelbereiding. De koeien worden in een familiekudde gehouden. Er zijn varkens en schapen voor vleesverkoop. Groenteteelt voor wekelijkse

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
48,24

Contactpersoon
Gerjo Koskamp

Adres
Bielemansdijk 11A
7025 CN Halle

Postadres
Bielemansdijk 11 A
7025 CN Halle

Telefoon
+31 (0)314380016

Trefwoorden
Boerderijwinkel of huisverkoop, Eten en drinken, Familieteelt en of familiekudde, Gemengd bedrijf, Groente- en fruitabonnementen, Handmatige groenteteelt, Helofytenfilter, Kalveren bij de koe, Koeien (Melk), Landschapselementen, Onderzoek/Opleiding, Rondleidingen, Vlees, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zorgtak, Zuivelproducten

Bijgewerkt tot
01-10-2023