Boerderij Ruimzicht

Melkveehouderij met heuvelstal, tuinderij en graanteelt. Boerderijwinkel in biobouw. De koeien worden in een familiekudde gehouden. Groenteteelt voor wekelijkse groentepakketten. Zorgboerderij, boerderijschool en kookworkshops.

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
43,63

Contactpersoon
Gerjo Koskamp

Adres
Bielemansdijk 11A
7025 CN Halle

Postadres
Bielemansdijk 11 A
7025 CN Halle

Telefoon
+31 (0)314380016

Trefwoorden
Akkerbouw, Boerderijwinkel, Boomaanplant, Eten en drinken, Familieteelt en of familiekudde, Fijne groenteteelt, Gemengd bedrijf, Groente- en fruitabonnementen, Helofytenfilter, Kalveren bij de koe, Landschapselementen, Melkkoeien, Opleiding, Potstal of hellingstal, Psychiatrische zorg, Rondleidingen, Slootkantenbeheer, Vlees, Vogelbeheer, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zuivelproducten

Bijgewerkt tot
15-10-2019