De Hondspol VOF

Gemengd bedrijf met grove en fijne groenteteelt, een kas en veehouderij. Melkkoeien, schapen, varkens en kippen. Zorgboerderij. Melkverwerking op De Hondspol. De varkens vallen niet onder de Demeter-certificering.

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
70,79

Contactpersoon
Marcel Schoenmakers

Adres
Gooyer Wetering 22-24
3972 MB Driebergen

Postadres
Gooyer Wetering 22-24
3972 MB Driebergen

Telefoon
+31 (0)611362106

Website
http://www.dehondspol.nl

E-mail
info@dehondspol.nl

Skalnummer
6074

Trefwoorden
Akkerbouw, Akkerranden, Compostbereiding, Fijne groenteteelt, Gehandicaptenzorg, Gemengd bedrijf, Grove groenteteelt, Huisverkoop, Kaasmakerij, Kasteelt, Kippen, Landschapselementen, Melkkoeien, Melkverwerking (anders dan kaas), Potstal of hellingstal, Slootkantenbeheer, Vleesschapen, Vogelbeheer, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zoogkoeien en of vleeskoeien, Zuivelproducten

Bijgewerkt tot
15-10-2019