De Noorderhoeve

Gemengd bedrijf met groenteteelt, melkkoeien en schapen. Kaasmakerij. Boerderijwinkel. Zorgtak. Er is een boerderijcamping.

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
47,16

Contactpersoon
Dirk Osinga en D. Borghouts

Adres
Duinweg 125
1871 AH Schoorl

Postadres
Duinweg 125
1871 AH Schoorl

Telefoon
+31 (0)725091738

Website
http://www.noorderhoeve.nl

E-mail
erf@noorderhoeve.nl

Skalnummer
6462

Trefwoorden
Boerderijwinkel, Compostbereiding, Fijne groenteteelt, Gehandicaptenzorg, Gemengd bedrijf, Groente en fruit, Grove groenteteelt, Grupstal, Kaasmakerij, Landschapselementen, Melkkoeien, Melkverwerking (anders dan kaas), Minicamping, Potstal of hellingstal, Slootkantenbeheer, Vleesschapen, Vogelbeheer, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zuivelproducten

Bijgewerkt tot
15-10-2019