De Vijfsprong

Gemengd bedrijf met akkerbouw, grove en fijne groenteteelt, een kas en melkveehouderij. Zorgboerderij. Melkverwerking. Boerderijwinkel.

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
75,14

Contactpersoon
Guus en Brigitta van Imhoff en Hogenboom

Adres
Reeoordweg 2
7251 JJ Vorden

Postadres
Reeoordweg 2
7251 JJ Vorden

Telefoon
+31(0)575553459

Trefwoorden
Akkerranden, Boerderijwinkel of huisverkoop, Compostbereiding, Gemengd bedrijf, Handmatige groenteteelt, Kasteelt, Koeien (Melk), Landschapselementen, Oude rassen gebruik, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zaadteelt, Zaadvaste rassen, Zorgtak, Zuivelproducten

Bijgewerkt tot
19-03-2022