Maatschap Dames en Heren Vos

Akkerbouwbedrijf met grove groenteteelt. 0,5 ha hoogstambomen van oude fruitrassen. Mogelijkheid om fruit te plukken.

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
87,25

Contactpersoon
Niek, Jozien, Michiel en Lizelore Vos

Adres
Mammouthweg 22
8317 RB Kraggenburg

Postadres
Mammouthweg 22
8317 RB Kraggenburg

Telefoon
+31 (0)527201415

Website

E-mail
lizelorevos@gmail.com

Skalnummer
6222

Trefwoorden
Akkerranden, Fruitteelt of kleinfruit, Helofytenfilter, Landschapselementen, Rondleidingen, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer

Bijgewerkt tot
06-01-2024