Maatschap Nieuw Bonaventura

Akkerbouwbedrijf met grove groenteteelt.

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
136,70

Contactpersoon
Leen-Jan Reedijk

Adres
Boendersweg 38
3295 LB 's Gravendeel

Postadres
Boendersweg 38
3295 LB 's-Gravendeel

Telefoon
+31 (0)786736510

Website

E-mail
nieuw.bonaventura@outlook.com

Skalnummer
6819

Trefwoorden
Akkerbouw, Gemengd bedrijf door samenwerking, Grove groenteteelt, Natuurpad, Onbereden teeltbedden systeem, Verpakken van groenten, Witloftrek

Bijgewerkt tot
19-03-2020