Mts Twisk

Mts. Twisk is gemengd bedrijf met akkerbouw, grove groenteteelt, fruitteelt en leerplek, zoog-koeien en melkveebedrijf. Productie van eigen plantgoed en zaaizaad en van fruitsappen. Mts. Twisk omvat Warmoderhofboomgaard (skalnummer 006788), Mts. Broekzich

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
387,15

Contactpersoon
Sjaak Twisk

Adres
Roodbeenweg 17B
8251 SE Dronten

Postadres
Roodbeenweg 17B
8251 SE Dronten

Telefoon
+31 (0)321331149

Website

E-mail
info@twiskorganic.nl

Skalnummer
6788

Trefwoorden
Akkerranden, Compostbereiding, Energie opwekking (wind en/of zon), Gemengd bedrijf, Kalveren bij de koe, Kippen, Landschapselementen, Vlees, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zaadteelt, Zaadvaste rassen

Bijgewerkt tot
22-11-2022