Nieuw Bromo

Melkveehouderijbedrijf met volledig eigen voedervoorziening, graanteelt en maisteelt.

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
95,29

Contactpersoon
Ben van Tilburg

Adres
Ommelanderweg 32
9978 TC Hornhuizen

Postadres
Dijksterweg 6
9978 TC Hornhuizen

Telefoon
+31 (0)595435144

Website

E-mail
ben_mieke@live.nl

Skalnummer
20853

Trefwoorden
Akkerbouw, Gebruik oude en prof. nieuwe rassen, Gemengd bedrijf, Ligboxenstal, Melkkoeien, Potstal of hellingstal, Slootkantenbeheer, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer

Bijgewerkt tot
15-10-2019