Vereniging van Natuurvoedingskundigen

De Vereniging van Natuurvoedingskundigen is een beroepsvereniging. Ze ondersteunt de leden bij de uitoefening van hun beroep en bewaakt de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening van haar leden.

Licentie

Grootte bedrijf

Contactpersoon

Adres

Telefoon

Trefwoorden
Voorlichting en advies

Bijgewerkt tot
14-10-2019