Warmonderhofstede

Gemengd akkerbouw-, tuinbouw- en melkveehouderijbedrijf. Blaarkopdemonstratiebedrijf. Verbonden aan Warmonderhof. Gezamenlijke exploitatie van Hofzaal en Hofwinkel. Boerenmarkten.

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
95,05

Contactpersoon
Johan Verheye

Adres
Wisentweg 20
8251 PC Dronten

Postadres
Wisentweg 20
8251 PC Dronten

Telefoon

Website
http://www.warmonderhof.nl

E-mail
jverheye@kpnmail.nl

Skalnummer
6372

Trefwoorden
Akkerbouw, Akkerranden, Boerderijwinkel, Compostbereiding, Eten en drinken, Gebruik oude en prof. nieuwe rassen, Gemengd bedrijf, Groente en fruit, Grove groenteteelt, Melkkoeien, Opleiding, Potstal of hellingstal

Bijgewerkt tot
19-03-2020