Widar Fonds VZW

Gemengd bedrijf met zorgfunctie en groenteteelt, fruitteelt, melkvee, pluimvee en varkens. Verwerking van de melk, groenten en fruit. Er is een weverij die niet onder de Demetercertificering valt. Bakkerij. Boerderijwinkel.

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
100,49

Contactpersoon
Dirk Govaerts

Adres
Lipseinde 43
B-2330 Merksplas

Postadres
Lipseinde 43
B-2330 Merksplas

Telefoon
+32 (0)14960505

Website
http://www.widar.be

E-mail
info@widar.be

Skalnummer
5100

Trefwoorden
Akkerranden, Boerderijwinkel of huisverkoop, Compostbereiding, Fruitteelt of kleinfruit, Gemengd bedrijf, Groente- en fruitabonnementen, Handmatige groenteteelt, Kasteelt, Koeien (Melk), Landschapselementen, Paarden, Paardentractie, Varkens, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zaadteelt, Zaadvaste rassen, Zorgtak, Zuivelproducten

Bijgewerkt tot
22-11-2022