Zorgboerderij Naoberhoeve

Melkveehouderijbedrijf met zuivelbereiding. Zorgboerderij. Er worden tevens kippen en schapen gehouden. Boerderijwinkel.

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
42,54

Contactpersoon
Gerlof Haico en Maraike Pronk Hein

Adres
Pesserweg 4
7932 PC Echten

Postadres
Pesserweg 4
7932 PC Echten

Telefoon
+31 (0)528 251121

Website
http://www.naoberhoeve.nl

E-mail
info@naoberhoeve.nl

Skalnummer
6072

Trefwoorden
Boerderijwinkel of huisverkoop, Gemengd bedrijf, Handmatige groenteteelt, Kippen, Koeien (Melk), Landschapselementen, Varkens, Vlees, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zaadteelt, Zorgtak, Zuivelproducten

Bijgewerkt tot
19-03-2022