Zorgboerderij Naoberhoeve

Melkveehouderijbedrijf met zuivelbereiding. Zorgboerderij. Er worden tevens kippen en schapen gehouden. Boerderijwinkel. Pluktuin. Verkoop bloemen.

Licentie
Licentiehouder

Grootte bedrijf
40,80

Contactpersoon
Gerlof Haico en Maraike Pronk Hein

Adres
Pesserweg 4
7932 PC Echten

Postadres
Pesserweg 4
7932 PC Echten

Telefoon
+31 (0)528 251121

Website
http://www.naoberhoeve.nl

E-mail
info@naoberhoeve.nl

Skalnummer
6072

Trefwoorden
Bloementeelt, Boerderijwinkel of huisverkoop, Gemengd bedrijf, Handmatige groenteteelt, Kalveren bij de koe, Kippen, Koeien (Melk), Landschapselementen, Varkens, Vlees, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zorgtak, Zuivelproducten

Bijgewerkt tot
01-10-2023