Boerderij Ruimzicht

Melkveehouderij met heuvelstal, tuinderij en graanteelt. Boerderijwinkel in biobouw. De koeien worden in een familiekudde gehouden. Groenteteelt voor wekelijkse groentepakketten. Zorgboerderij, boerderijschool en kookworkshops.

Licentie
22-12-2005 0:00

Grootte bedrijf
43,63

Contactpersoon
Gerjo Koskamp

Adres
Bielemansdijk 11A
7025 CN Halle

Postadres
Bielemansdijk 11 A
7025 CN Halle

Telefoon
+31 (0)314380016

Trefwoorden
Akkerbouw, Boerderijwinkel, Boomaanplant, Eten en drinken, Familieteelt en of familiekudde, Fijne groenteteelt, Gemengd bedrijf, Groente- en fruitabonnementen, Helofytenfilter, Kalveren bij de koe, Landschapselementen, Melkkoeien, Opleiding, Potstal of hellingstal, Psychiatrische zorg, Rondleidingen, Slootkantenbeheer, Vlees, Vogelbeheer, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zuivelproducten, 100% Biologische mest

Bijgewerkt tot
17-04-2019