Zorgboerderij Naoberhoeve

Melkveehouderijbedrijf met zuivelbereiding. Zorgboerderij. Er worden tevens kippen en schapen gehouden. Boerderijwinkel.

Licentie
22-12-2005 0:00

Grootte bedrijf
37,00

Contactpersoon
Gerlof Haico en Marijke Pronk Hein

Adres
Pesserweg 4
7932 PC Echten

Postadres
Pesserweg 4
7932 PC Echten

Telefoon
+31 (0)528 251121

Website
http://www.naoberhoeve.nl

E-mail
info@naoberhoeve.nl

Skalnummer
6072

Trefwoorden
Boerderijwinkel, Fijne groenteteelt, Gehandicaptenzorg, Gemengd bedrijf, Groente en fruit, Grove groenteteelt, Kaasmakerij, Kippen, Landschapselementen, Melkkoeien, Melkverwerking (anders dan kaas), Potstal of hellingstal, Slootkantenbeheer, Varkens, Vlees, Vogelbeheer, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Zuivelproducten, 100% Biologische mest

Bijgewerkt tot
17-04-2019