Bronlaak, De Seizoenen BV

Gemengd bedrijf met bosbouw, akkerbouw. Verder melkveehouderij, schapen en varkens. Zorgboerderij met eigen verwerking van de producten.

Licentie
22-12-2005 0:00

Grootte bedrijf
33,90

Contactpersoon
René van Heuven

Adres
Gemertseweg 36
5841 CE Oploo

Postadres
Gemertseweg 36
5841 CE Oploo

Telefoon
+31(0)485388770

Trefwoorden
Akkerbouw, Akkerranden, Boomaanplant, Compostbereiding, Fijne groenteteelt, Gehandicaptenzorg, Gemengd bedrijf, Groente en fruit, Grove groenteteelt, Grupstal, Huisverkoop, Kaasmakerij, Landschapselementen, Melkkoeien, Melkverwerking (anders dan kaas), Opleiding, Slootkantenbeheer, Varkens, Vleesschapen, Vogelbeheer, Weidevogelbeheer/akkervogelbeheer, Werkt met paarden, Zuivelproducten, 100% Biologische mest

Bijgewerkt tot
17-04-2019