Biodiversiteit

Voor een divers menu en een gevarieerd landschap

Ons leven op aarde is gebaseerd op een samenspel tussen ontelbare micro-organismen, insecten en insectenetende dieren, waaronder vogels. Er is een directe relatie tussen het gebruik van kunstmest, van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen (waaronder het uiterst giftige neonicotinoïde ) en het verdwijnen van de biodiversiteit. Zoals de uitstervende bijen die voor de bestuiving van onze gewassen zorgen. Dit bedreigt direct onze voedselvoorziening.

Wij bewijzen dat het kàn

Bij biodynamisch werkende boeren en tuinders geen ‘landschapspijn’; uitgeputte bodems en ‘groene’ woestijnen door chemisch-synthetische middelen en monoculturen. Onze boeren zorgen voor een levend, afwisselend landschap - met een verplichting van 10% biodiversiteit op de bedrijven hanteert Demeter de strengste normen - met bloemen en kruiden langs de akkers. Steeds meer boeren houden ook bijen. Dit alles zorgt voor kwetterende vogels en zoemende insecten. Wij laten zien dat we zonder riskante chemische stoffen en bewerkingen kunnen. Wij telen ons veevoer voor het grootste deel zelf om ontbossing van grote gebieden elders op de wereld te voorkomen.

Het bedrijf als levend organisme

Biodynamische boeren zien hun bedrijf als een levend organisme, waarbij ze zo weinig mogelijk insleep van buiten willen hebben. Daarom is duurzaamheid bij ons geen trend, maar een diep geworteld DNA. Het Demeter-logo staat hiervoor garant. Kies je voor Demeter, dan kies je voor een gevarieerd menu uit een gevarieerd landschap. Zo draag je bij aan de vitaliteit van jezelf en je omgeving. Voor nu én later.

Hier vind je de normen die gelden in de biodynamische landbouw.

“Samenhang is voor mij het belangrijkste woord sinds ik Demeter-teler ben. Planten, dieren en insecten hebben elkaar nodig. Vroeger streed ik tegen de luizen en het onkruid. Nu laat ik ze juist in harmonie samenwerken. Als je altijd wat luizen hebt, komen hun natuurlijke vijanden ook vanzelf. Hoe groter de samenhang, hoe beter het gaat. Dat begrijp ik nu.”

~ Rob van Paassen, BD-kaskweker bij Biokwekerij Van Paassen in Oude Leede

“Om de variatie aan flora en fauna te bevorderen, hebben onze sloten natuurlijke oevers. Daar groeien bijzondere bloemen en zie ik pootafdrukken van marters in de oeverrand staan. Hoe meer biodiversiteit, hoe meer kwaliteit: de geiten eten namelijk al die verschillende grassen en kruiden en dat proef je terug in de melk.”

~ Peter Lover, BD-geitenhouder op zorgboerderij De Klompenhoeve in Egmond