Blog Bert: Koopkracht en geestkracht

De winter is een uitstekende periode om weer naar binnen te keren en de geest te verzorgen. Vroeg donker, de natuur trekt zich terug. Dat gold van oudsher al voor de boerenstand. Landbouwonderwijs is ooit gestart als winterscholing en de winterconferenties zijn voor de biodynamische boeren nog altijd een bekend begrip waarbij ze elkaar opzoeken voor ontmoeting en verdieping. Biodynamisch werkende boeren doen ook mee aan Collegiale Toetsing waarbij ze elkaars bedrijven bezoeken om over kwaliteit en ontwikkeling te spreken. Een voorwaarde voor het Demeter keurmerk.

Oplossingen voor crises: via de weg naar binnen

Vele spirituele leiders hebben het al gezegd, de enige oplossing voor de meervoudige crises waarin we ons ecologisch en sociaal bevinden, is via de weg naar binnen. Ofwel een groeiend innerlijk bewustzijn en het ‘helder’ zien en aanvaarden van wat er is, als voorwaarde en vertrekpunt om te doorgronden wat ons te doen staat. Daarmee is spiritualiteit geen abstract begrip voor een religieus moment op de zondag, maar een houding waarin we niet alleen met ons hoofd maar juist ook met ons hart komen tot onze kern en opdracht op deze aarde. En dat is veel meer dan een mens die gedegradeerd is tot ‘consument’ en ‘producent’, de homo economicus.

Als we het hebben over slow food en slow living , dan is dat de wens om te willen ‘vertragen’ omdat het leven met ons met de loop gaat. Net als de maatregel om in plaats van 130 maar 100 kilometer per uur te mogen rijden op de snelweg. Maar dat is natuurlijk alleen nog maar de noodremweg.

Tal van natuurlijke grenzen zijn overschreden

Alles wat voorbij het natuurlijke ritme wordt opgejaagd, zorgt voor nadelige effecten voor het milieu en voor onze gezondheid. Kunstmest jaagt de groei van de plant op, net als kunstlicht, kunstmatige verwarming, krachtvoer voor de koeien. We zijn tal van natuurlijke grenzen overschreden en al kunnen we het niet allemaal terugdraaien,  onze keuzes zullen radicaal moeten zijn om toekomstige generaties nog enige kans te geven op een leefbare aarde.

Een crisis is een periode van verwarring, waar we moeten proberen ons voordeel mee te doen. Niet door achter populistische politici aan te lopen, maar telkens verstandige keuzes te maken die ook op hartsniveau goed voelen. Zo is koopkracht volgens Loesje, de kracht om te laten liggen wat je niet echt nodig hebt.

Eenvoudig te zetten stappen

De keuze voor voedsel van biodynamische kwaliteit van boeren die de natuurlijke ritmes zoveel mogelijk respecteren, het bodemleven en de biodiversiteit koesteren en landbouwdieren zoveel mogelijk naar de eigen aard te verzorgen is een stap die eenvoudig te zetten is. Zeker als je de spreuk van Loesje goed tot je door laat dringen.

Laten we de feestdagen daar eens bewust op kauwen en kijken hoever onze geestkracht ons kan brengen in het nieuwe jaar.

Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding