Blog Jan Schrijver | Een bescheiden feestje

In de maand juni gaan we vieren dat ons biologisch-dynamisch bedrijf 49 jaar bestaat. Dit getal vraagt natuurlijk om een verklaring waarbij je moet denken aan de vermenigvuldiging van het getal 7 maal 7. Het getal zeven staat voor de schepping die op de zevende dag werd voltooid, maar het staat ook voor de zeven dagen van de week. De zeven kleuren van de regenboog, de zeven heuvels waar Rome op is gebouwd, de zeven werelddelen en de zeven planeten uit de oudheid. Zeven is een heilig getal opgebouwd uit vier plus drie. Het getal zeven staat voor compleetheid en volmaaktheid. Vanuit de antroposofie treedt na iedere zeven jaar weer een nieuwe levensfase in. Na zeven maal zeven dient de wijsheid bereikt te zijn. Of dit bij ons gebeurd is wil ik in het midden laten, dit oordeel mogen buitenstaanders geven. Wel durf ik te zeggen dat we in deze jaren als bedrijf veel hebben bereikt. Al heb ik zelf ook een periode mee gemaakt dat het voorbestaan van de onderneming aan een zijdendraad hing. Het meest trots ben ik op de toename van de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit en het vitale product wat onze bodem nu voorbrengt. Ik ben er van overtuigt dat bodemvruchtbaarheid indirect aan onze gezondheid bijdraagt. Ditzelfde geldt ook voor de biodynamische methode waarin de meest gewone kruiden als paardenbloem, kamille, brandnetel, valeriaan, eikenschors en duizendblad een rol spelen. Een combinatie van veeteelt, landbouw, tuinbouw en glastuinbouw kunnen voor een perfect evenwicht zorgen. Daar kan geen circulaire bedrijfsvoering tegenop. De Lepelaar heeft zijn eigen bedrijfsindividualiteit ontwikkeld. Rudolf Steiner heeft gezegd dat in de biodynamische landbouw de aarde niet alleen als fysieke planeet gezien moet worden, maar als een levend organisme met een ziel en een geest. Ik denk dat hier de grote uitdaging ligt om dit te blijven bewerken en te bewaren. Maar eerst dat feestje van 49 jaar, dat gaan we vieren met alle mensen die nu op het bedrijf werken en mee blijven bouwen aan de toekomst van een levende aarde.  De nieuwe generaties komen eraan. Inzichten zullen veranderen en steeds zullen er weer keuzes gemaakt moeten worden om het voortbestaan van het bedrijf en de keten er omheen veilig te stellen. Een belangrijk advies wil ik meegeven: blijf de aarde trouw.

Jan Schrijver, voorzitter Stichting Demeter