Demeter kippen

In de biodynamische landbouw wordt de natuurlijke weerstand van het pluimvee ondersteund. Dit wordt gedaan door de pluimveehouderij op een zo natuurlijk mogelijke wijze vorm te geven. De kippen lopen buiten, in contact met licht en lucht, regen en zon.

  • Door contact met de omgeving wordt een appèl gedaan aan het afweersysteem van de kippen.
  • Mede door de hanen in de toom is er rust in de koppel.
  • De dieren scharrelen buiten naar gras, kruiden, wormen, insecten en uitgestrooide granen en krijgen voer van het eigen bedrijf. Het voer is 100% biologisch.
  • De productie ligt wat lager, hetgeen de gezondheid ten goede komt.
  • Er is een balans in de productie van voer op het eigen bedrijf en van de eieren, waardoor extreme concentraties van kippen niet voorkomen.

In de biodynamische landbouw vinden we het erg belangrijk dat kippen gewoon naar buiten kunnen. En de kippen niet minder! Kijk maar!

Soms verplicht opgehokt

Helaas is er door dreiging van vogelgriep steeds vaker sprake van ophokplicht. Kippen kunnen hiervoor in principe worden gevaccineerd, maar de exportbelangen van de grootschalige pluimveehouderijen blokkeren een open discussie hierover. Dat betekent dat ook biologische en biodynamische kippen vaker verplicht worden ’opgehokt’. Enkele Demeter-pluimveehouders hebben de uitloop inmiddels definitief zo ingericht dat aan de eisen van het afschermen kan worden voldaan, terwijl de kippen toch buiten lopen. Andere Demeter-pluimveehouders hebben de kippen ingeënt tegen vogelgriep, zodat ze ook tijdens de vogeltrek zonder afscherming buiten mogen lopen.

‘Als je bent wat je eet, maar niet meer weet wat je eet, hoe weet je dan wie je bent?’

~ Chef-kok Eric van Veluwen