Demeter kwaliteit

Hoogwaardige voedingsmiddelen vol levenskracht

Al ruim 90 jaar zorgen biodynamisch werkende boeren en verwerkers voor een ruim assortiment hoogwaardige voedingsmiddelen. In deze filmpjes leggen enkele van hen uit waarom zij kiezen voor de biodynamische werkwijze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de zorg voor voedingsmiddelen vol levenskracht besteden de boeren en verwerkers ook zorg aan de bedrijfsomgeving. Er is grote aandacht voor het milieu, natuurontwikkeling, dierenwelzijn en de sociale en economische vernieuwingen op en rond een bedrijf. Hierdoor zijn biodynamisch werkende bedrijven vaak voorloper bij nieuwe initiatieven zoals landbouw en zorg. Zij realiseren levendige contacten met de consument door boerderijwinkels, webshops of klantenkringen.

Hun producten herken je aan het Demeter-keurmerk. Hiermee ben je verzekerd van een kwaliteitsproduct afkomstig uit de biodynamische landbouw.

Wat betekent dit concreet?

De BD-landbouw is steeds in beweging. Dat vind je terug op ieder afzonderlijk Demeter-bedrijf en dat vind je ook terug in het ontwikkelen van de Demeter-voorwaarden. Een Demeter-certificaat garandeert dat een boer of tuinder verder gaat dan de Europese wetgeving voor biologische landbouw (in Nederland bekend door het EKO-keurmerk en of het EU-logo voor biologische landbouw). Naast de harde controleerbare NORMEN maakt elke boer individuele keuzes op basis van de principes en meer algemene RICHTLIJNEN. Zo maakt elke boer zijn eigen bedrijfsidentiteit zichtbaar, zeg maar het speciale karakter van elke, unieke boerderij. Instrumenten voor deze ontwikkeling zijn een jaarlijkse zelfaudit, verplicht voor elke Demeter-boer, en een vrijwillig gesprek hierover met twee collega’s. Dit noemen wij de Collegiale Toetsing.

Demeter-NORMEN voor de landbouw

De normen zijn de basis van een biodynamische bedrijfsvoering en een voorwaarde voor het toekennen van een certificaat.

Meer informatie vind je bij Demeter-normen voor de landbouw.

Demeter-RICHTLIJNEN voor de landbouw

Door te werken aan richtlijnen versterken boeren het bedrijfseigen karakter. De richtlijnen zorgen voor dynamiek, ontwikkeling, leven. Iedere boer kan hier zelf accenten leggen op de verschillende terreinen. Het resultaat van een toetsing (Collegiale Toetsing ) telt mee bij het verkrijgen van het Demeter-certificaat.

Meer informatie vind je bij Demeter-richtlijnen voor de landbouw.

Demeter-normen voor de VERWERKING

Producten afkomstig uit de gecertificeerde Demeter-landbouw kunnen verder verwerkt worden. Om dan het Demeter-keurmerk te mogen voeren, moeten ook de verwerkers voldoen aan eisen die verder gaan dan de eisen die aan EKO gesteld worden.

Meer informatie vind je bij Demeter-normen voor de verwerking.