F.A.Q. Algemeen

Wat of wie is Demeter?

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor producten die afkomstig zijn uit de gecontroleerd biodynamische landbouw (kortweg BD-landbouw). Eventueel verwerkt door een gecertificeerde verwerker. Het Demeter-keurmerk wordt wereldwijd gevoerd. Hier vind je meer informatie over het keurmerk.

Wat is biodynamische landbouw?

Biodynamische landbouw beschouwt het landbouwbedrijf als een organisme met een balans en karakter. Balans om de vruchtbaarheid op peil te houden door middel van de combinatie plantenteelt en veehouderij. Karakter door een zelfverzorgde kringloop en door overige teeltmaatregelen. Zo worden gezonde, smaakvolle levensmiddelen geproduceerd die het Demeter-keurmerk dragen. Voeding met karakter, barstensvol leven. Hier lees je meer over de biodynamische landbouw.

Wat zijn de verschillen tussen biologisch/EKO en Demeter?

Demeter-producten voldoen aan de EU-Verordening voor biologische landbouw en verwerking. Ze worden geteeld zonder kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en mogen daarom het biologisch en EKO-keurmerk dragen. Maar Demeter gaat verder op een aantal gebieden. Hier kun je een overzicht downloaden waarin het verschil is aangegeven.

In de BD-landbouw worden hogere normen gesteld, zoals het gebruik van minimaal 60% biologische mest en het diervoer dat voor minimaal 80% van het eigen BD-bedrijf afkomstig moet zijn. Een belangrijk verschil zit in het maximale behoud van eigenheid van de dieren. Dat betekent dat koeien hun horens behouden en varkens hun staart. Lees meer over de landbouwnormen

Ook op het gebied van de verwerking gaat Demeter in een aantal gevallen verder dan biologisch of EKO, zoals het niet-homogeniseren (= stukslaan van de vetdeeltjes) van melk en het uitsluiten van belastende toevoegingen aan producten. Lees meer over de verwerkingsnormen.

Is Demeter lekkerder?

Over smaak valt te twisten. Wie gewend is aan witbrood, heeft moeite met volkoren brood. Omgekeerd geldt hetzelfde. Wie bijvoorbeeld gewend is aan Demeter-melk, vindt gewone melk een beetje kaal. De romige smaak van Demeter-zuivel wordt onder meer veroorzaakt doordat zij niet gehomogeniseerd wordt. Want Demeter streeft ernaar de volle, natuurlijke smaak te behouden.

Is Demeter gezonder?

De gebruikelijke manier om naar gezondheid te kijken is: krijg ik alle bouwstoffen binnen? Demeter kijkt net even anders naar gezondheid. Planten, dieren en mensen zijn geen machines die gezond blijven door alleen naar de voedingsstoffen te kijken. De manier waarop een plant z’n voedingsstoffen uit de bodem haalt, bepaalt in belangrijke mate de gezondheid van die plant. Een slaplantje uit de kas, dat snel met kunstmatige voedingsstoffen wordt grootgebracht, kan niet meer bloeien en zaad vormen. Een Demeter-slaplant doet twee keer zo lang over de groei, maar heeft wel de levenskracht om zaad voort te brengen voor de volgende generatie. Wie zo’n levenskrachtig Demeter-product eet, voedt zichzelf. En dat is heel gezond.

Hier lees je meer over de vitaliteit van onze producten.

Hoe weet je zeker of iets van Demeter-kwaliteit is?

Het Demeter-keurmerk op een verpakking of groentekist is de garantie dat het product daadwerkelijk afkomstig is uit de biodynamische landbouw. De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie die op BD-bedrijven, naast de biologische kwaliteitseisen, tevens de biodynamische kwaliteitseisen controleert. De garanties worden afgegeven door Stichting Demeter. Stichting Demeter is lid van de wereldwijd georganiseerde Demeter Internationaal. Zij is onafhankelijk en heeft geen belangen in bedrijven of producten.

Lees meer over Stichting Demeter.

Waar kan ik Demeter producten kopen?

In alle biologische speciaalzaken is in meer of mindere mate een assortiment Demeter producten te vinden. Verder zijn er diverse webwinkels met een Demeter assortiment, zoals de Hofwebwinkel maar ook de webwinkels van Ekoplaza en Odin/Estafette. Daarnaast hebben een aantal Demeter-boeren ook eigen (boerderij)winkels en huisverkoop.

 

Blijven de kalveren bij de koe?

In Nederland zijn op dit moment zo’n 25 melkveehouders die de kalveren bij de koe houden. Dat gebeurt voornamelijk in ligboxen- en potstallen op biologische en biodynamische melkveebedrijven. Demeter stelt geen eis dat kalfjes bij de koe moeten blijven.

Wel is een norm dat kalfjes minimaal 3 maanden bedrijfseigen melk krijgen en dus geen (biologische) poedermelk. Zo’n 20% van de boeren kiezen er dan voor om de kalveren bij de koe te laten lopen. Of een boer hiertoe overgaat, heeft met zeer veel factoren te maken: het type stal, het weideareaal en het diermanagement van de boer. De belangstelling hiervoor neemt wel toe, maar het is nog niet zover dat het een algemene norm is geworden.

Een andere Demeter-norm is dat kalveren vanaf 7 dagen oud in groepsverband moeten worden gehouden. Uitgangspunt bij Demeter is dat de dieren zich naar hun aard kunnen bewegen. Onze koeien hebben meer vierkante meters per koe. Ook moet er voldoende licht zijn in de stallen. Daarnaast houden de koeien hun horens, welke een rol spelen bij de spijsvertering en dus indirect van invloed zijn op de melk. Verder is weidegang verplicht en komt minstens 80% van het voer van het eigen bedrijf om zo de kringloop zoveel mogelijk te sluiten.

In 2016 ontstond door een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer een maatschappelijke discussie over de directe scheiding van koe en kalf. Hierdoor kwam de kwestie ook weer ter sprake bij Stichting Demeter. Omdat vanuit de biodynamische visie en dierenwelzijnsoogpunt de vroege scheiding discutabel is, heeft Stichting Demeter een student van de Wageningen Universiteit onderzoek laten doen. Doel was inzicht te krijgen in de huidige werkwijze van de 44 Demeter-gecertificeerde en aspirant melkveehouders rondom het afkalven en het opfokken van jongvee. Ook zijn voor- en nadelen van een zoogsysteem volgens de melkveehouders inzichtelijk gemaakt en is de melkveehouders gevraagd naar een toekomstvisie voor Stichting Demeter.

Het stage- en onderzoeksverslag van Margret Lisanne Wenker (WUR MSc Animal Sciences, specialisatie Dierlijke Productie Systemen) kun je hier downloaden.

Hieronder vind je nog meer onderzoeksresultaten:

FIBL Mother-bonded and Fostered Calf Rearing in Dairy Farming

Wat is homogeniseren?

In tegenstelling tot biologische melk is Demeter-melk niet gehomogeniseerd en heeft alleen de wettelijke behandeling van pasteurisatie ondergaan. Meer over homogeniseren lees je hier.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@stichtingdemeter.nl of bel met nummer 0343-522355. Wij doen ons best om uw vragen zo goed en snel mogelijk te beantwoorden.

 

Hoe gaat Demeter om met het doden van dieren?

Door onze normen over de percentages eigen voer die onze boeren verplicht zijn om voor de dieren te verbouwen, werken onze boeren in hoge mate grondgebonden en is er in verhouding tot gangbaar geen sprake van grote aantallen landbouwhuisdieren. Dieren staan in de biodynamische landbouw  -naast de productie van zuivel, vlees en eieren -  vooral in het teken van bodemvruchtbaarheid en de boeren voldoen aan de hoogste standaarden voor dierenwelzijn, gericht op de ruimte creëren voor zoveel mogelijk dier-eigen gedrag.

In Nederland hebben we totnogtoe geen Demeter gecertificeerd varkensvlees met alleen (een lokale uitzondering: Ridammerhoeve voor eigen verkoop). Ook omdat de vraag hiernaar ontbreekt.

Slachterijen vallen onder twee categorieën, aan de ene kant zijn er de bedrijven die de dieren slachten, aan de andere kant zijn er de bedrijven die de dieren vervolgens verwerken tot product voor consumenten.

Als Demeter hebben wij alleen bedrijven onder licentie die de dode dieren verwerken. De bedrijven die de dieren slachten, ook voor een stukje Demeter vlees, moeten wel voldoen aan de Skal- lees Europese wetgeving voor biologisch -  normen.

Wij hebben wel aanvullende voorwaarden voor het beperken van stress voor het slachten (zie 14.5.1 van ons handboek), zo is de maximale reisafstand voor een dier 60 minuten.

In de praktijk zie je dat veel van onze boeren op zoek gaan naar een kleine slachterij in de buurt waarvan zij zich verzekeren dat het er zo diervriendelijk mogelijk aan toe gaat. Dit betekent soms ook dat ze kiezen voor een kleine slachterij die geen Skal keurmerk heeft (omdat ze daar in verhouding tot de kosten te klein voor zijn) . In dat geval wordt het vlees niet onder het Demeter keurmerk verkocht, maar komt het wel beschikbaar via huisverkoop.

Voor het pluimvee bestaat  er momenteel helaas maar 1 optie omdat ze maar kleine hoeveelheden kippen tegelijk aanleveren. Bij deze slachterij (W. van der Meer en zonen) wordt gewerkt met elektrische baden om de kippen te doden. Er is discussie of een elektrisch bad beter is dan vergassen. Sommigen dierenactivisten zijn voorstander van vergassen als minst onvriendelijke methode.

Idealiter zou het mobiele slachten op het boerenerf van de grond komen zodat er geen transport hoeft plaats te vinden. Er vinden momenteel meerdere experimenten plaats met mobiel slachten. Dit is mogelijk een goede optie voor de nabije toekomst.

Meer lezen over onze verhouding tot dieren, vegan en de toekomst? Zie hieronder link naar artikel in winternummer lekker(w) eten van EkoPlaza
https://view.publitas.com/ekoplaza/lekker-weten-2019-feest/page/40-41
https://view.publitas.com/ekoplaza/lekker-weten-2019-feest/page/42-43