Inspirerende ervaringen

Met preparaten

Jans Jeuken in Dynamisch Perspectief 2017-1  “Ze zijn allemaal anders, ook om mee te werken. De preparaten met bloemen hebben iets harmoniserends. Het voelt altijd heel mooi en verzorgend om ze te maken. Het koemestpreparaat is veel aardser. Het heeft iets rustigs en gezelligs. Dat merk je ook aan de sfeer. Er wordt altijd gezellig gekletst en gelachen als we het koemestpreparaat maken.” Het paardenbloempreparaat is haar favoriet: “De paardenbloemen hebben iets stralends. Ze knallen altijd uit het gras. Die paardenbloemen moeten dan in een darmscheil. Ik vind het beeld zo mooi dat het stralende dan omhuld wordt door de darmscheil.”

“Op het land ben je altijd bezig met een goede oogst, met een goede prijs of met een goed product. Als ik preparaten aan het maken ben, hoeft dat even niet. Dan ben ik gewoon met de preparaten bezig. Niet omdat ik een resultaat wil zien, maar omdat ik er enthousiast van word. Bijna als een kunstenaar die iets moois aan het maken is. Je kijkt dan ook naar je bedrijf alsof je een soort kunstenaar bent. Dat is heel waardevol.”

 

Frans van Laer in Dynamisch Perspectief 2013-1  “Ik heb de krachtige uitstraling van de preparaten ook daadwerkelijk zelf ervaren. In de cursus die ECOtherapeut Hans Andeweg hier op De Beukenhof een aantal jaren geleden gaf, leerden we die werkingen waarnemen. Dat was heel indrukwekkend, soms zelfs ontroerend. Ik herinner me een moment in de kas, waarbij aan het gewas gevraagd werd wat de werking van het hoornmestpreparaat was. Er steeg toen een prikkeling op alsof de kas gevuld was met Spa rood.”

“De dierlijke omhullingen en het blootstellen aan zomer- of winterhemel zorgen er op een heel speciale manier voor dat de werkingen van het plantaardige vulsel worden versterkt, aangevuld met planetenkwaliteiten. Dat zijn regulerende werkingen. Zo zorgt duizendblad voor een goede dosering en bemiddeling van de zwavelprocessen. Alles wat in de mest- of composthoop gebeurt, wordt door de preparaten zo gestuurd dat niets verloren gaat.”

“Heb je wel eens het verschil gezien tussen twee dezelfde mesthopen, waarvan de een wel geprepareerd is en de ander niet? Je ziet dan dat als je de niet geprepareerde mesthoop openhaalt, het gaat roken en vervliegen, terwijl de wel geprepareerde mesthoop mooier omgezet wordt en niet rookt. Daar spelen zich echt andere processen in af.”

 

Onderzoekers Edith Lammerts van Bueren en Coen ter Bergh schrijven in Ekoland 1997-3: In de uitwisseling van ervaringen was het opvallend hoe persoonlijk de voorbereiding van de bodem in het voorjaar is, en welke rol het hoornmestpreparaat daarin krijgt. De één moet eerst zien dat het gewas begint te groeien voor hij het koemestpreparaat spuit. Het is zijn intentie om het gewas iets mee te geven ter ondersteuning van het groeiproces. Voor een ander is het moment van zaaien het geschikte tijdstip.

Hij heeft daarbij het beeld dat aarde en kosmos bij elkaar worden gebracht door op het zaaimoment met de preparaten te spuiten. Een ander kiest ook dat moment maar vindt de motivatie voor zichzelf in het gevoel dat je op het zaaimoment met de voorjaarsbeweging meegaat en dat je dan de grootste kans hebt dat je iets teweeg kan brengen. Die voorjaarsbeweging spreekt de graanteler aan. Voor zijn gevoel past het niet om koemest in het najaar te geven als hij wintertarwe zaait. Daarom spuit hij pas in het voorjaar. Dat eenmalige spuiten spreekt een groenteteler minder aan, hij wil het gewas tijdens de groei nog best een extra steuntje in de rug geven. Als een soort ‘finishing touch’.

Alsof we dan nog niet alle mogelijkheden hebben gehad, meldt een teler dat voor hem het beste moment juist op de kale akker voor het zaaien in maart/april is, als het weer het tenminste toelaat om zo vroeg op het land te rijden. Hij gebruikt het koemestpreparaat als een soort ‘wakker maken’ van de grond. Hij spuit de preparaten niet zozeer voor het gewas als voor de verzorging van de grond; hij heeft een sterke binding met de bodem en voor hem betekent de grond veel: zoiets als ‘mijn tweede vrouw’. Ook hij ervaart dat het eerste spuiten een bijeenbrengen van aarde en kosmos is. Alsof je de grond een soort van antenne meegeeft voor betere ‘ontvangstmogelijkheid’. Voor een ander is het spuiten vóór het zaaien simpelweg gewenst om rijsporen in het gewas te vermijden.