Levende bodem

Voor mens en planeet

Gezonde, levenskrachtige voeding heeft een basis: een vruchtbare aarde. Wist je dat wereldwijd dagelijks per minuut 30 voetbalvelden vruchtbare landbouwgrond verdwijnen door erosie en overbemesting? Hiermee ondergraven we de basis van ons bestaan!

Geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen

Onze biodynamisch werkende boeren en tuinders verzorgen de bodem door zuinig om te gaan met meststoffen - wij hanteren de strengste normen voor mestgebruik - en door de bodem, compost en gewassen te verrijken met natuurlijke biodynamische preparaten. Zo werken wij aan evenwichtige groei en een levende bodem. We voeden de bodem met vooral vaste dierlijke mest en compost, zodat de bodem de plant kan voeden. De positieve effecten hiervan zijn in langjarige praktijkproeven aangetoond.

Wij geven de bodems voldoende rust om te herstellen, aansluitend op het ritme van de natuur. Door geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen te gebruiken - wij hanteren de strengste normen wat betreft gewasbeschermingsmiddelen - dragen onze boeren en tuinders bij aan het schoonhouden van ons drinkwater. Dit is mogelijk dankzij de optimale bodemverzorging, wat onze biodynamische gewassen minder gevoelig maakt voor ziekten en plagen. In onze bodems leven tal van wormen en insecten die weer als voeding dienen voor de vogels.

Ook als bijdrage tegen klimaatverandering

Een levende bodem kan bij weersextremen zowel beter water vast houden (bij aanhoudende droogte) als afvoeren (in geval van extreme regenval) én tegelijk koolstof opslaan. Zo draagt ons bodembeheer bij aan de vermindering van onze klimaatproblemen. BD-landbouw zorgt voor een rijk bodemleven als basis voor volwaardige kwaliteit van voeding, barstensvol leven. Ook in de toekomst.

Hier vind je de normen die gelden in de biodynamische landbouw.