Steun de petitie om genetisch gemodificeerde voeding te blijven reguleren en etiketteren

Terwijl we telkens zien dat de enige oplossing voor onze landbouw en voedselcrisis gelegen is in systeemdenken waarbij je uitgaat van een rijk bodemleven en veel biodiversiteit, blijft er een vaak enorme en doorgaans onzichtbare lobby aan de gang om de problemen juist op DNA-niveau te proberen te beheersen, door te sleutelen aan het genetisch materiaal. Dit gaat ons niet helpen voor de broodnodige transitie, maar dient vooral het verdienmodel van grote leveranciers van zaden en chemie. Zo moet het systeem van monoculturen in stand worden gehouden. Nu dus met nieuwe DNA-technieken, die volgens die bedrijven niet meer onder de huidige regelgeving van GMO’s zouden dienen te vallen. Maar de gebruikte techniek is in essentie nog steeds gericht op dezelfde technieken en uit eerdere grote beloftes van minder chemie door gebruik van gemodificeerd zaadgoed is niets terechtgekomen. De natuur streeft naar diversiteit en als je dat negeert krijg je problemen. Daarom roept Demeter Internationaal burgers op om EU-parlementariërs op te roepen de regels voor GMO’s strikt te blijven toepassen. Omdat als deze nieuwe zaden zonder restricties op de markt komen, consumenten dit niet meer als zodanig kunnen herkennen als dat gebruikt wordt in producten en omdat de veiligheidsrisico’s dan niet meer goed worden gemonitord. Bovendien vertraagt het de echte transitie waarbij samenwerking met de natuur centraal moet komen te staan. Met het ondertekenen van deze petitie kunt u daar kracht bij zetten.

Teken de petitie hier.