DEMETER WEKEN: Meer impact met aankoop biodynamische voeding

Vanaf 3 oktober start in de biologische winkels een campagne van twee weken om klanten bewust te maken van de positieve impact van de aankoop van Demeter producten. Er is namelijk een vorm van landbouw die vitale voeding produceert én zorgt voor schone lucht, schoon water, die dieren verzorgt naar hun aard én zorgt voor vruchtbare bodems voor toekomstige generaties. Je zou het de ‘uitvinding van de eeuw’ kunnen noemen. Maar deze biodynamische landbouw die al in 1924 ontstond is voor velen - inmiddels bijna een eeuw later - nog steeds een grotendeels onontdekte parel, terwijl het huidige landbouw en voedselsysteem volledig is vastgelopen. Gelukkig neemt het aantal biodynamische boeren wel toe en is het areaal de afgelopen 10 jaar met 81 % toegenomen. Maar dat is nog steeds een  beperkt deel van de landbouw. Daarom heeft Stichting Demeter ook het initiatief genomen voor het groenboerenplan (www.groenboerenplan.nl) met voorstellen aan de overheid om tot een echte omslag van ons voedselsysteem te komen. Maar de meest directe positieve impuls en steun voor biodynamisch werkende boeren is een aankoop van een product van Demeter kwaliteit. Dat zorgt voor ruimte voor een nog groter areaal biodynamische landbouw die bijdraagt aan onze biodiversiteit, dierenwelzijn, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en vitaliteit ofwel onze gezamenlijke toekomst. Dat doen we met posters, schapkaarten, mooie aanbiedingen van producten van Demeter kwaliteit en een Demeter magazine. Deze campagne komt voort uit een samenwerking van Stichting Demeter me de Bio winkelvereniging. Bestelling van materialen loopt via de groothandels Odin en Udea.. Er is ook een e-learning programma over de impact van Demeter beschikbaar via de bioacademy.  Meer informatie: Bert van Ruitenbeek, bert@stichtingdemeter.nl.

Biodynamische boeren en tuinders voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden boven de Europees vastgestelde biologische normen. Zo is minimaal 10% van het areaal ingericht om biodiversiteit te ondersteunen en mag er veel minder stikstof worden bemest (slechts 112 kilo stikstof per hectare tegenover 170 kilo stikstof in de biologische landbouw). Een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen biologisch en biodynamisch is via deze link te lezen. Biodynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeter keurmerk.