Biodynamisch vanuit biografisch perspectief

Op woensdag 17 oktober vindt het biodynamisch Herfst-congres plaats op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Ditmaal over biodynamisch gezien uit biografisch perspectief.

De keuzes die we als mens maken zijn verbonden met onze persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheden die de plek waarop gewoond en gewerkt wordt te bieden heeft. Hoe ontwikkel je je als mens aan de landbouw en geef je het leven en je boerderij vorm? Door te onderzoeken wie je bent en wat jouw missie is op deze wereld krijgt het leven betekenis. Bedrijfsindividualiteit heeft voor biodynamische landbouw grote waarde.

Deze congres-dag laten we mensen aan het woord die hun interessante ontwikkelingsweg duiden. Allen verbonden met de biodynamische visie op landbouw. In de workshops in de middag kun je onderzoeken waar je jezef verder in wilt ontplooien. Deze dag kan daardoor nieuwe inzichten bieden voor iedereen die betrokken of geïnteresseerd is in de biodynamische landbouw en voedselketen.

Programma:

9.30 Ontvangst koffie/thee

 10.00 welkom door dagvoorzitter Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter  met laatste trends en cijfers uit de Demeter Monitor

 10.10 Frans, baron van Verschuer., landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt met inleiding over geschiedenis en toekomst van landgoed  en zijn persoonlijke oriëntatie op biodynamische landbouw.

11.00 Kunstenares Claudy Jongstra over haar verhuizing van Amsterdam naar het Friese platteland om daar vanuit haar ‘farm of the world’ concept een BD heemtuin te starten met verfplanten en haar verbinding met BD boeren voor haar monumentale kunstwerken met helende kwaliteiten, die in toonaangevende musea en openbare gebouwen in de wereld maar ook in o.a. Nederlandse ziekenhuizen te vinden zijn.

11.45 Jan Groenvoorzitter BioNederland en CEO Green Organics  Groep’  over zijn passie en verbondenheid met BD en de marktkansen voor meer ruimte voor Demeter in de schappen.

12.30 – 13.30  Biologische lunch

13.45 – 15.00 Workshops middagdeel:

  • Wereldcafé ‘ Marktkansen voor Demeter’’ met marktpartijen voor de diverse productgroepen
  • Werken met natuurlijke materialen met Claudy Jongstra
  • Rondleiding 1: de zuivelverwerking , de winkel en het restaurant van het landgoed
  • Rondleiding 2 : de akkerbouw, veehouderij en de fruitteelt van het landgoed

15.15 afsluiting en napraten met een drankje

Kosten: 75 euro incl. BTW, drankjes en lunch, licentiehouders Demeter en leden van de BD-Vereniging en de Antroposofische Vereniging krijgen 30 euro korting.

Aanmelden

Locatie de Hooge Schuur: Routebeschrijving Heerlijkheid Marienwaerdt

Claudy Jongstra is een inmiddels wereldberoemde kunstenares en key-note spreker op congres over haar ‘farm of the world’ concept.

Foto: Annelijn Steenbruggen