BD/Demeter congres-Inclusieve Landbouw- 12 december

BD/Demeter congres- 12 december, Mauritskazerne bij station Ede-Wageningen

Inclusieve landbouw

als bron voor geluk en welzijn

Als in de landbouw de mensen, dieren, planten en de bodem - kortom alles - een plaats heeft die bij hen past, dan kun je spreken van inclusieve landbouw. Hoe komen we naar een inclusieve landbouw die betekenis biedt, mensen weer laat ‘aarden’ , gezonde voeding voortbrengt, biodiversiteit creëert en volop werkgelegenheid genereert? Financieel geograaf Ewald Engelen en biologisch akkerbouwer Meino Smit reflecteren als hoofdsprekers op dit thema hoe die landbouw van de toekomst er uit zou kunnen zien.

Binnen het machtige krachtenveld van intensivering  en schaalvergroting ontstaan bedrijven die een bypass maken naar de burger/consument en alternatieve modellen creëren, met veel meer maatschappelijke diensten dan verkoop van voeding alleen. En ook in de bio-retail wordt gezocht naar nieuwe verbindingen.

Er zijn voorbeelden van creatieve biodynamische boeren en tuinders die werken aan het liefdevol verbinden van boer, burger, natuur, en cultuur. Er zijn bedrijven waar duizenden mensen per jaar komen, om te oogsten, leren, genieten of te herstellen.

In het congres “Inclusieve landbouw als bron van geluk en welzijn” gaan we op zoek naar de rol die we zelf in het proces van omvorming kunnen spelen.

Programma

• Financieel geograaf Ewald Engelen over de negatieve werking van ons economische model op de landbouw en de gevolgen voor mens, dier, plant  en landschap. En hoe zou een ‘verbonden’ voedselketen, producerend voor  de eigen metropool en de groeiende toeristenstroom er sociaaleconomisch uit kunnen zien?

• Biologisch akkerbouwer  Meino Smit is na acht jaar onderzoek gepromoveerd aan de WUR op de duurzaamheidsefficiëntie van de Nederlandse landbouw en laat zien hoe het systeem tot vooral een schijnbare efficiëntie heeft geleid .  Waar kan een nieuwe balans worden gevonden tussen handarbeid en technologie dienend aan een levende landbouwcultuur?

• Paneldiscussie met jonge en radicale vernieuwers en politici.

Wat kunnen we van deze jongeren leren? Wat is hun bron? Wat hebben zij nodig?
• Werkgroepen en uitwisseling gericht op je eigen werksituatie

Informatie en inschrijven via  https://bdvereniging.nl/bdlandbouw/inclusieve-landbouw-als-bron-voor-geluk-en-welzijn

Dit congres wordt georganiseerd door de BD-Vereniging, Stichting Demeter, Initiatief Bewust Bodemgebruik, Landbouwsectie Avin , Boerengroep Wageningen en Toekomstboeren.