Invoering distributie voorwaarden voor Demeter handel en verwerking

Persbericht

 

Driebergen, 30 maart 2020

 

Invoering distributie voorwaarden voor Demeter handel en verwerking

Na een interactief proces van enkele jaren worden op 1 april distributie voorwaarden ingesteld voor Demeter verwerkers en handelaren. Deze voorwaarden worden opgenomen in het Demeter Voorwaarden Handboek.

Met de invoering van distributie-voorwaarden geeft Stichting Demeter invulling aan sociaaleconomische voorwaarden om te komen tot collegiaal werkende ketens. Ook nu in de huidige corona crisis wordt duidelijk hoe belangrijk echte verbondenheid en onderlinge solidariteit zijn voor onze samenleving.

Voor boeren en tuinders gelden boven de wettelijke biologische normen een aantal strenge voorwaarden en richtlijnen ter bevordering van o.a. bodemvruchtbarheid, biodiversiteit en dierenwelzijn om aan een Demeter licentie te kunnen voldoen. Naleving van deze normen wordt onafhankelijk geïnspecteerd. Daarnaast doen onze landbouw licentiehouders mee aan collegiale toetsingsgesprekken om te kijken hoe ze hun bedrijf kwalitatief verder kunnen verbeteren vanuit de biodynamische landbouwmethode.

Voor handelaren bestaan tot nog toe wel controles om te garanderen dat onze producten het Demeter label mogen dragen, maar geen toetsbare voorwaarden voor verbinding met onze achterliggende waarden en het mee ontwikkelen van het keurmerk.

Samengevat is het doel van de distributievoorwaarden:

  • Het stimuleren van billijke verhoudingen in de handelsketen
  • Te zorgen dat de biodynamische landbouw zich kan blijven ontwikkelen
  • Het garanderen van kwalitatief juiste communicatie voor de consument
  • Te zorgen dat Demeter producten als kwaliteitsproducten worden gevoerd

Stichting Demeter is verantwoordelijk voor het afgeven van licenties in Nederland en Vlaanderen en is geaccrediteerd vanuit Demeter Internationaal. Inmiddels hebben o.a. Duitsland en Oostenrijk ook distributievoorwaarden ingevoerd. Handelaren die naar een land met een distributie strategie exporteren zijn daar aan gehouden. Ondertussen wordt er in internationaal verband gewerkt aan harmonisatie.

De distributievoorwaarden gelden vanaf 1 april voor nieuwe aanvragers. Bestaande licentiehouders hebben tot maximaal 2 jaar de tijd om de voorwaarden te implementeren.

De volledige tekst is te vinden via Distributie-voorwaarden-1-april-2020-def.pdf

 

Voor meer informatie Bert van Ruitenbeek, directeur bert@stichtingdemeter.nl of René Heusschen, coördinatie certificering rene@stichtingdemeter.nl Verdere contactgegevens op onze website.