Demeter kijkt verder, ook tijdens de Bio kennisweek

Demeter kijkt verder, ook tijdens de Bio kennisweek
  
Eén van de manieren om vanuit biologisch verder te ontwikkelen is kiezen voor biodynamische landbouw met het Demeter keurmerk. De ontwikkeling in Duitsland waar de omzetten met het Demeter keurmerk een hoge vlucht nemen is wellicht ook een voorbode van mogelijkheden in ons land. De bekendheid van het Demeter keurmerk zit al jaren in de lift en boeren die zijn omgeschakeld zijn veelal enthousiast over de inspiratie die uitgaat van onder andere Collegiale Toetsing en de congressen die we veelal samen met de BD Vereniging organiseren.

Geen gezamenlijk Demeter plein dit jaar, maar natuurlijk hebben we als Stichting Demeter een virtuele stand ingericht waar u terecht kunt met al uw vragen over certificering en de markt voor biodynamische producten.

Voor deze Bio kennisweek heeft Stichting Demeter drie workshops georganiseerd.  Eén voor bedrijfsadviseurs; één over voedselkwaliteit voor handelaren en verwerkers en voor iedereen die zich met de voorlichting en promotie over biodynamische voeding bezighoudt. En zoals ieder jaar is er ook een introductie voor boeren en tuinders die willen doorschakelen. Daar bestaat dit jaar met nu al 16 aanmeldingen veel belangstelling voor.

De cursus over voedingskwaliteit haakt ook aan bij het Webinar ‘ De ordenende levensprocessen achter onze gezondheid’ van afgelopen najaar (zie voor verslag website stichtingdemeter.nl onder nieuws) en wordt gegeven door Christianne de Kort en Paul Doesburg en is interessant voor iedereen die meer wil weten over biodynamische voedingskwaliteit en hoe je hierover kunt communiceren.

Kennis en kunde voor Biodynamische adviseurs
Maandag 18 januari 13.30-14.00

Wat is voedingskwaliteit?
Dinsdag 19 januari 15.30 - 16.00 uur

Doorschakelen naar Demeter, durft u het aan?
Vrijdag 22 januari 11.30 -12.00 uur