Uitkomsten tevredenheidsenquête

Uitkomsten tevredenheidsenquête

Eind vorig jaar hebben wij alle licentiehouders een enquêteformulier gestuurd. Totaal 56 licentiehouders hebben hier gebruik van gemaakt. Veel dank voor deze input. Via deze link kunt u de resultaten terugvinden. Op alle onderdelen heeft u ons gemiddeld genomen een voldoende tot ruime voldoende gegeven. Dat laat onverlet dat we streven naar zo hoog mogelijke service en tevredenheid en nog hogere scores, natuurlijk zoals Jan de Wit het ook in zijn inleiding op de licentiehoudersbijeenkomst aangaf, wel binnen onze mogelijkheden en beperkingen als kleine organisatie.