Ademen met de klimaatcrisis in de biodynamische landbouw

Zaterdag 27 november Antropia

Themadag Stichting Demeter i.s.m. de BD Vereniging en Aeres Warmonderhof

 

Ademen met de klimaatcrisis in de biodynamische landbouw

Ecologisch – Sociaaleconomisch -  Spiritueel

In navolging van de Internationale BD conferentie in Dornach van begin dit jaar, onderzoeken we met inspirerende ervaringsdeskundigen wat de klimaatcrisis met ons gevoelsleven doet en waar de aanknopingspunten zitten om met andere ogen naar de wereld te kijken en positieve veranderkracht te mobiliseren? Veel van onze bedrijven laten al zien dat we plekken kunnen creëren barstenvol leven.

We bekijken de klimaatcrisis vanuit ecologisch perspectief in samenhang met de toenemende ongelijkheid en de vervreemding van de natuur. Er zal in het programma ook ruimte zijn voor enkele muzikale verrassingen.

Deze thema’s worden ingeleid door Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen UvU

Elke ronde delen drie inleiders in 10 minuten -aan de hand van enkele beelden of voorwerpen - hun visie en belangrijkste ervaringen, gevolgd door uitwisseling met de deelnemers.

Ecologisch

Twee jaar geleden sprak Meino Smit op ons jaarlijkse congres n.a.v. zijn promotieonderzoek over de grote uitdagingen om te komen tot een ecologisch volhoudbaar voedselsysteem. John Arink heeft dit met enkele collega boeren boeren als aansporing gebruikt om verder te denken over klimaatneutrale landbouw. Welke ideeën beginnen vorm te krijgen?  

Imke de Boer werkt binnen de WUR aan een visie voor toekomstbestendige landbouw. Hoe kijkt ze naar de rol van de wetenschap, de BD landbouw en de positie van landbouwdieren in ons systeem?

Leonardo van den Berg geeft inzicht hoe jonge boeren kijken naar de toekomst van onze landbouw en wat toekomstboeren vooral bezig houdt  

John Arink, Demeter ekoboerderij Arink

Imke de Boer, hoogleraar Dier en Duurzame Voedselsystemen (WUR)

Leonardo van den Berg,  coördinator Toekomstboeren


Erik Does

Sociaaleconomisch

Erik Does deelt als CEO van de grootste biologische supermarktketen zijn hoofdbrekens over de  bijdrage van Ekoplaza richting een meer inclusieve en toekomstbestendige landbouw- en voedselketen?


Roos Saat

Roos Saat is met gelijkgestemde jongeren actief binnen de klimaatbeweging Extinction Rebellion. Hoe kijkt zij naar ons huidige landbouw en voedselsysteem vanuit de klimaatbeweging en als boerendochter.

 Wil Sturkenboom laat zien hoe hij samen met Lisan werkt aan diversiteit en inclusiviteit op zijn bedrijf en welke mogelijkheden dat biedt voor verbinding en eigen afzet.

Erik Does, CEO groothandel Udea en Ekoplaza biologische supermarktketen

Roos Saat, boerendochter Stadsboerderij Almere, en  activist Extinction Rebellion (XR).

Wil Sturkenboom , samen met Lisan de rode draad van Fruittuin van West. 

 

Spiritueel

Plantenveredelaar Jan Velema schetst hoe het al het levende steeds meer wordt ‘verdingt’ vanuit reductionistisch denken.  Planten, dieren, mensen, teruggebracht tot een reductionistisch verzameling van cellen waar oplossingen niet vanuit ecologie maar vanuit technologie worden gezocht. (nieuwe gmo technieken) Hoe geven we daar tegenwicht aan?

Marieke Vingerhoets geeft vanuit de antroposofie en als sociaal ondernemer  impulsen aan een meer verbindende manier van leven en werken.

Ruud Hendriks gaat in op hoe hij vorm geeft aan de ontwikkelingsweg van jongeren in het landbouwonderwijs. Hoe gaat hij om met hun zorgen en toekomstperspectieven?

Jan Velema, oprichter biologisch zaadgoed bedrijf Vitalis en gepensioneerd veredelaar.

Marieke Vingerhoets , sociaal entrepreneur Elia en actief lid van de  jeugdsectie Antroposofische Vereniging

Ruud Hendriks, docent bodemvruchtbaarheid Aeres Warmonderhof en kringlooppractor.

Tijdens het middagdeel splitsen we op in groepjes om onder leiding van Lian Kasper uit te wisselen. Hoe raakt de klimaatcrisis ons? Hoe kunnen we vanuit een gedeeld besef van urgentie vol passie en moed onze veranderkracht inzetten?  En hoe ziet dat er dan uit op het bedrijf?  We werken toe naar een verbeelding van een klimaatneutrale en inclusieve biodynamische landbouw en voedselcultuur vanuit ieders persoonlijke perspectief.

 

9.30 Inloop met koffie/thee 

10.00 – 10.10 Welkom dagvoorzitter Bert van Ruitenbeek

10.10 – 10.40 Inleiding Klaas van Egmond

10.40 – 11.25  Ecologie

11.25 - 11.45 Pauze

11.45 - 12.30  Sociaaleconomisch

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.15 Spiritueel

14.15 – 15.45 Groepsuitwisseling en creatie o.l.v. Lian Kasper

15.45 Afsluiting

16.00 Borrel

 

Kosten 95 incl. drankjes, lunch en borrel

Licentiehouders van Stichting Demeter en leden van de BD Vereniging 75

Dankzij bijdragen van onderstaande sponsors hebben we tot maximaal 30 toegangskaarten voor 10 beschikbaar voor nog studerende jongeren ( er is ook een extra tegemoetkoming mogelijk als reiskosten onhaalbaar zijn)   Mocht u buiten deze categorie vallen, maar om andere redenen niet in staat voor volledig tarief deel te nemen, neem dan even contact met ons op.

Aanmelding op volgorde van binnenkomst via: info@stichtingdemeter.nl

Wanneer op de geplande datum de anderhalve meter maatregel nog van kracht is, kunnen we maximaal 75 deelnemers toelaten en zullen we anderen voor een gereduceerd tarief een online verbinding bieden. In het geval de anderhalve meter maatregel vervalt kunnen we 150 deelnemers toelaten en komt er geen online optie.

Sponsoring van jongerenkaarten met dank aan Ekoplaza, Green Organics en NaNa Bio