Demeter/ BD congres ‘Ademen met de klimaatcrisis’ gaat door

Juist omdat de acute noden veroorzaakt door het corona virus ons niet mogen afleiden van de structurele oplossingen en agenda voor de lange termijn, is het goed nieuws dat onze themadag over klimaat op zaterdag 27 november in Antropia doorgang kan vinden omdat het een ‘geplaceerd’ evenement is.

Vorig jaar was de invalshoek voor ons Webinar gericht op levenskracht met aandacht voor de interactie tussen bodemgezondheid en humane gezondheid. verslag-van-het-webinar-de-ordenende-levensprocessen-achter-onze-gezondheid-2020 

De komende themadag over klimaat in Antropia kan als een vervolg worden gezien, omdat het aansluit aan op het holistische denken wat de biodynamische landbouw altijd heeft gekenmerkt. Vanuit een gezonde bodem werken aan een levende landbouwcultuur die bijdraagt aan een weerbaar voedselsysteem dat goed om kan gaan met weersextremen. Langjarig veldonderzoek van Fibl wees dit al eerder uit.  Meeademen en meebewegen met de natuur. Daarom vliegen we het congres aan via de ecologie, via onze omgang met elkaar in sociaaleconomische zin en de spirituele levenshouding die hieraan ten grondslag ligt. Ook voor de biodynamische voedselketen liggen er nog vele uitdagingen richting een zo klimaatneutraal mogelijk voedselsysteem en bouwt daarmee ook voort op het promotieonderzoek van Meino Smit. Drie jaar geleden ook spreker op ons BD/Demeter congres, destijds in Ede.

Het congres wordt ingeleid door hoogleraar geowetenschappen Klaas van Egmond en we hebben een prachtige mix van praktijkmensen, onderzoekers, en jong en oud. Voor het volledige programma en inschrijving: ademen-met-de-klimaatcrisis-in-de-biodynamische-landbouw-  

Vanwege de aangekondigde maatregelen moet ook de lunch zittend plaatsvinden. Hierdoor hebben we te maken met een maximum van 100 deelnemers. Er komt geen online versie. We zoeken naar een sterke interactie tussen sprekers en deelnemers, wat zich lastig in beeld laat vangen. Wel komt er een uitgebreid verslag over de uitkomsten van deze  klimaatthemadag met foto’s.

We kunnen nog een beperkt aantal mensen inschrijven.

Mensen die zich inschrijven moeten bij de ingang hun QR code en identiteitsbewijs tonen.

Het congres wordt georganiseerd door Stichting Demeter i.s.m. de BD-Vereniging en Aeres Warmonderhof.

Voor meer informatie: Bert van Ruitenbeek, bert@stichtingdemeter.nl  Inschrijven via Joke Doorschodt info@stichtingdemeter.nl