Aflevering 2: Podcastserie ‘Koe-Dialogen’ over de toekomst van de koe

Aflevering 2: Podcastserie ‘Koe-Dialogen’ over de toekomst van de koe

Caring Farmer Annette Harberink: ‘Er zijn veel boeren die wel willen veranderen’

De gasten in deze podcast hebben gemengde gevoelens over de menselijke omgang met het dier. Mogen wij beschikken over hun lot vragen zij zich gedrieën af?   Maar,  zegt biodynamisch melkveehouder en mede oprichter van Caring Farmers Annette Harberink: “Ik moet dan denken aan de tam gemaakte vos in het beroemde sprookje van de kleine prins. Zo hebben wij de koeien tam gemaakt, we kunnen ze niet zomaar het bos in sturen, we moeten voor ze zorgen’. En alle drie de gasten in deze podcast hopen dat een kleinschaliger veehouderij in Nederland zal blijven bestaan. Omdat het mooi is om dieren te verzorgen en Nederland over veel geschikt grasland beschikt.

In deze tweede koe-dialoog podcast met naast Annette Harberink, boerin op Keizersrande in Deventer,  hoogleraar Dieren en Duurzame voedselsystemen Imke de Boer van de Wageningen Universiteit en docent bodemkunde en kringloopdeskundige Ruud Hendriks van Aeres Warmonderhof gaat het over de koe en kringlopen.

Imke legt glashelder uit dat we naar veel kortere kringlopen moeten van mest en voer. Stop met het verbouwen van veevoer op grond die ook geschikt is voor de productie voor mensen. En om kringlopen te sluiten moeten ook de menselijke uitwerpselen terug naar het land. Volgens Imke kraakt en piept het huidige systeem van aanvoer van krachtvoer vanuit verre oorden en het gebruik van kunstmest nu al door de oplopende energieprijzen. Het is onhoudbaar. En als hartekreet: we moeten van jongs of aan ons weer verbinden met de natuur.

Hoogleraar Imke de Boer: “Stop met het verbouwen van veevoer op grond die ook geschikt is voor het telen van voedsel voor mensen.”

Volgens Annette zijn gebiedsgerichte en zelfs per boer passende individuele maatregelen effectiever om te komen tot een toekomstbestendig landbouwsysteem. Er zijn genoeg boeren die willen veranderen. Maar generieke maatregelen roepen weerstand op, vertelt Annette. Er zijn inmiddels bijna drie keer meer ambtenaren die zich met landbouw bezig houden dan boeren, die moeten dat met elkaar kunnen regelen.

Ruud Hendriks vindt dat we voor de toekomst vooral vanuit het begrip kwaliteit naar de koe moeten kijken, kwaliteit van de mest, van de zuivel en van het landschap. Verder laat hij zijn gedachten gaan over de aard van de rustgevende koe. Hij gaat in op hoe voedsel van een gemengd landbouwsysteem, waarbij het meer gaat over kwaliteit in plaats van kwantiteit, mensen mogelijk kan helpen hun angsten en driften beter te beheersen.

                  

De podcasts zijn te beluisteren via. SoundCloud: Koe-dialogen-in relatie-tot-bodem-biodiversiteit-en-klimaat

en op Spotify: Koe-dialogen  Meer informatie en reacties kunt u volgen op de websites van Foodlog en Stichting Demeter.

De podcastserie Koe-Dialogen is geïnspireerd op Ahimsa, een reusachtig metalen sculptuur van een rustende koe, die momenteel door het land reist.  Met Ahimsa brengt beeldend kunstenaar Jantien Mook een ode aan de koe. In deze podcastserie spreekt Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter, met boeren, wetenschappers en beleidsmakers over het wezen van de koe en de rol van de koe in een toekomstbestendig landbouwsysteem

Het kunstwerk Ahimsa (de rustende koe) van Jantien Mook reist momenteel langs steden, parken en boerderijen in Nederland. U kunt Ahimsa volgen via de website van Jantien Mook (Ode to the Wilderness).

Koe-Dialogen kwam tot stand door Demeter in samenwerking met Foodlog en met steun van Triodos Foundation, het Willy Schilthuis Fonds van de Vereniging Biologisch Dynamische Landbouw, de Iona Stichting en de Bylandt Stichting

In de volgende Koe-Dialoog gaat Bert van Ruitenbeek in gesprek met o.a. Marijke de Jong van de Dierenbescherming en Gerjo Koskamp van boerderij Ruimzicht  over de koe en dierenwelzijn. Ze spreken vooral over de dilemma’s rondom kalveren bij de koe en het lot van de stierklaveren die niet worden aangehouden op melkveebedrijven.

 

 

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:

Bert van Ruitenbeek, initiator Koe-Dialogen, bert@stichtingdemeter.nl, 06-20731016

 

Over Demeter:

Stichting Demeter is verantwoordelijk voor de voorlichting over het Demeter keurmerk en de certificering, uitgifte en borging van het keurmerk in Nederland en Vlaanderen op basis van internationaal geldende voorwaarden voor de productie, verwerking en vermarkting van biodynamische voeding. De normen zijn aanvullend op de Europese wettelijke normen voor biologische landbouw en gaan verder in het sluiten van kringlopen van mest en voer, biodiversiteit op de bedrijven, dierenwelzijn en het toepassen van preparaten voor de kwaliteit en vitaliteit van de bodem en de gewassen.  Er zijn ook aanvullende normen voor verwerking – zo puur mogelijk – en distributievoorwaarden op basis waarvan handelaren Demeter producten mogen verkopen.

 

Over Foodlog, onafhankelijk discussieplatform

Foodlog is een onafhankelijk discussieplatform over voedsel, gezondheid, eten & drinken en energie. We zetten ons in voor het gesprek, online en offline. Foodlog heeft sinds de start in 2005 een groot netwerk opgebouwd. Inmiddels werken ruim 500 professionals mee aan het aanreiken van nieuws en discussies. Het zijn onder andere wetenschappers, artsen, boeren, voedingsmiddelenmakers, journalisten, studenten, voedselveiligheidsspecialisten, retailers én kritische consumenten. Foodlog beïnvloedt beïnvloeders, zoals andere media, politiek en bedrijfsleven.