Toekomst Zaaien

Zaai mee in oktober 2019!

Zaad is de bron van nieuw leven. Het is de eerste schakel van onze voedselketen. Je geeft zaad toekomst, door het elk jaar te zaaien, te oogsten, en opnieuw te zaaien.

De biodynamische akkerbouwers houden hun landbouwgrond vruchtbaar met compost, dierlijke mest en vruchtwisseling. Het zaad valt bij hen dus in goede aarde.

Diversiteit op akker en bord

Zaadgoed is eeuwenlang door boeren zelf veredeld en moet worden gezien als cultureel erfgoed. Maar tegenwoordig ligt de toekomst van de zaden in handen van vier grote multinationals. Zij domineren de zaadhandel via patenten en uniforme, hybride rassen, die niet geschikt zijn voor zaadwinning door boeren, zodat ze ieder jaar opnieuw zaad moeten kopen. Regionale rassen verdwijnen. Dit betekent verlies van biodiversiteit op de akker, minder variatie in het winkelschap en minder verschillende soorten groenten op jouw bord!

Geloof jij in een wereld waarin boeren vrij kunnen omgaan met zaadgoed? Een wereld zonder patenten op de kiem van het leven? Kortom, geloof jij in de kracht van biodiversiteit? Word dan ook Toekomstzaaier! Trek je laarzen aan en kom deze herfst naar één van de deelnemende BD-boeren. Ervaar het plezier om met elkaar het zaad in vruchtbare landbouwgrond te zaaien.

Bij Toekomst Zaaien kan iedereen meedoen met het inzaaien van een akker met wintergraan op een biodynamische boerderij. Jong of oud, ervaren of leek. In een lange rij lopen we over de akker en strooien het zaad voor ons uit. Samen zaaien heeft iets magisch.

Hier vind je alle adressen en tijden waar je in oktober kunt  www.toekomstzaaien.nl/

Stichting Demeter organiseert Toekomst Zaaien samen met de BD-Vereniging en Stichting Zaadgoed. Samen werken we aan een vruchtbare landbouw met gentechvrij zaad. Wij vragen aandacht voor het grote belang van biodiversiteit en levenskrachtig zaadgoed. Toekomst Zaaien is van oorsprong een Zwitsers initiatief en is uitgegroeid tot een internationale beweging in meer dan 10 landen.