Landbouw van de toekomst

Waarde creëren voor mens en aarde

Biodynamische landbouw draait om het naleven van normen en waarden. Waarde is bij ons echter veel meer dan een uitdrukking van geld (economisch gewin). Waarde is afgeleid van ‘waarderen’, gericht op wederzijds belang en samenwerking. Leidraad is dat iedereen die waarde toevoegt in de voedselketen hier de juiste waardering voor ontvangt.

Missie Stichting Demeter
Landbouwcultuur van de toekomst

Stichting Demeter ziet het bouwen aan een ‘levende landbouwcultuur’ als een essentiële basis voor zowel persoonlijke als maatschappelijke ontwikkeling.

Dit zal aan belang toenemen, omdat het oplossingen biedt voor de brandende kwesties van deze tijd, wat betreft sociaaleconomische gelijkwaardigheid en ontwikkeling, culturele vrijheid en de ecologische houdbaarheid van onze voedselvoorziening.

We treden aarde, plant en dier tegemoet vol respect en met open bewustzijn. We werken aan een biodynamische landbouwcultuur die zorg draagt voor een toekomst-zekere wereld en een levende aarde. Vitale producten voortbrengend, die lichaam en geest voeden van ons en toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid in goede én slechte tijden

Aandacht, zorg, respect voor en verbondenheid van natuur, mens en dier zijn de grondpijlers van ons bestaan. Onze boerderijen zijn geen fabrieken waar je kunt uitrekenen hoeveel productie je moet draaien. Wij werken samen met de natuur en dat betekent geven en nemen. Daarom hangt een ‘eerlijke’ prijs bij ons niet af van één oogst. Wij verbinden ons langdurig aan elkaar en bewegen met elkaar mee. Samen nemen we de verantwoordelijkheid in goede én slechtere tijden. Dit geeft de boer zekerheid en de mogelijkheid te investeren in de bodem en het zaad. Doordat wij het gesprek aangaan over ieders verbondenheid met onze missie voor een toekomstbestendige en levende landbouwcultuur, krijg je als consument uiteindelijk ook echte ‘waar’ voor je geld.

Demeter werkt aan deze cultuur waarin het creëren van waarde voor mens en aarde centraal staat via Collegiale toetsingsgesprekken tussen boeren en handelsgesprekken met producenten en handelaren.

Doe mee: samen het leven doorgeven

Onze BD-boeren gaan voor een betere wereld terug naar de bron: een robuust, weerbaar landbouwsysteem dat rendabel is voor nu én later. Onze boeren staan dicht bij de burgers. Door te participeren in deze vorm van landbouw krijg je weer grip op onze relatie met de aarde. Groei met ons mee en pluk de vruchten. Deel onze ambitie en geef zo het levende door aan jouw - toekomstige - (klein)kinderen.

Een compleet assortiment aan producten met het Demeter-keurmerk is verkrijgbaar in biologische speciaalzaken en sommige webwinkels.

“Mijn tuin is een stukje moeder aarde waar ik dienstbaar aan ben. Het is mijn taak om deze grond vruchtbaar en mooi te houden zodat het leven hier gedragen wordt en in de toekomst door kan gaan. Zodat niet alleen ik maar ook de generaties na mij groentes kunnen telen, oogsten en eten.”

~ Sijmen Brandsma, BD-tuinder op Land en Boschzigt in 's Graveland

“De kostbaarheden van onze aarde en de impact van het landschap zijn belangrijk voor het welzijn van ons allemaal.”

~ Kunstenares Claudy Jongstra