De belofte van de 'You Will Grow' campagne

Groei is een beladen woord geworden omdat het meestal in de economische betekenis wordt gebruikt. En juist de ongebreidelde economische groei van niet duurzaam geproduceerde consumptiegoederen brengt veel schade aan natuur en milieu en onze levenskwaliteit. Toch is groei op veel vlakken juist verbonden met de positieve kant van het leven. Neem onze persoonlijke ontwikkeling en groei, de groei van planten en dieren, de toename van levenskwaliteit. In een serie portretten onder de titel ‘You will Grow’ laten we onze brede en inclusieve biodynamische betekenis zien van groei, van persoonlijke groei, van toename van biodiversiteit, van onze vitaliteit en van tal van andere waarden verbonden aan de biodynamische landbouwcultuur. ‘You will Grow’ is een belofte dat je met de het eten van voeding met het Demeter keurmerk bijdraagt aan je eigen vitaliteit, en aan de groei van een landbouwmethode die onze natuurlijke hulpbronnen in stand houdt in plaats van vernietigd.