Ik leef mijn stoutste droom

Boomgaard Ter Linde en Loverendale Ter Linde in Oostkapelle vormen samen het oudste biodynamische bedrijf (anno 1926) in Nederland. De plek kent een bewogen historie maar fruitteler en boer Tim Moerman heeft lef en ziet vooral kansen. Met een gemengde bedrijfsvoering wil hij aantonen hoe levensbronnen opgebouwd kunnen worden voor toekomstige generaties.

Na zijn eindexamen ging Tim met een uitwisselingsproject naar Senegal. Op de tweede dag in Afrika dacht hij: “Wat doe ik hier? Ik kan hier niks bijdragen. Hoe ga ik vier weken zinvol vormgeven? Toen ben ik maar gaan rondkijken en observeren. Op een lokale markt zag ik Nederlandse uien liggen. Dat vond ik waanzin. Het werd de aanleiding waarom ik nu doe wat ik doe.” Tim studeerde Sociologie en na zijn colleges verdiepte hij zich stevig in eerlijke handel. Het aanbod om te promoveren sloeg hij af: “Ik wilde niet langer lezen en luisteren, maar het gewoon gaan doen.” Hij stroomde door naar Landwijzer, de Belgische opleiding voor biologische landbouw, en kwam als stagiair bij Loverendale terecht: “Ik had al een akkerbouwstage gedaan en wilde nog veehouderij doen.” Na zijn stage bleef Tim hangen en in 2010 kwam de aangelegen Boomgaard Ter Linde te koop: “Fruitteelt an sich interesseert me niet. Veehouderij of akkerbouw interesseert me ook niet. Het gaat mij om het totaalplaatje. Ik heb de boomgaard overgenomen om mijn plan te gaan uitrollen: een gemengd biodynamisch bedrijf ontwikkelen waarbij akkerbouw, veehouderij, fruitteelt, bloemen, bijen en waterbekkens allemaal geïntegreerd zijn.”

Watervoorraden
Tim heeft geen last van een vader of grootvader, die over zijn schouders meekijkt en met gefronste wenkbrauwen zegt: “Zo hebben we dat niet geleerd op school, zo moet je dat niet doen.” Tim kan vrij kijken en tegen schenen schoppen: “Dat is de meerwaarde van boeren zonder agrarische achtergrond. Op uitputting wil ik het verschil gaan maken. De watervoorraden en biodiversiteit, die in de eeuwen voor mij zijn opgebouwd, kan ik toch niet in één generatie leegtrekken? Alles wat ik nu doe, heeft consequenties voor de komende zeven generaties. Op mijn bedrijf gaat natuur hand in hand met landbouw en water. Water wordt een steeds grotere uitdaging maar we hebben boerenbedrijven nodig die tonen dat het vanuit een evenwicht kan, ook als inspiratie voor de landbouw als geheel. Met biodynamische landbouw wil ik een schakel zijn tussen het verleden en de toekomst.”

Ongebaande wegen
Tim kwam als een vrije vogel op Loverendale. Dit jaar kreeg én pakte hij de kans om mede-eigenaar van Loverendale Ter Linde te worden. Sindsdien managet hij 140 hectare en 24 man personeel. “Er is dus wat meer verantwoordelijk bijgekomen,” zegt hij droog. Zijn gewassen reizen zo kort mogelijk. De dierlijke producten wil hij zelfs niet verder brengen dan lokale horeca en winkels: “Ik leef mijn stoutste droom. Of daar lef voor nodig was? Voor mijn gevoel niet, voor een ander misschien wel. Het is niet de meest makkelijke weg geweest maar ik heb een goede eigenschap: ik trek me geen bal aan van wat anderen van mij denken. Dat geeft veel vrijheid om ongebaande wegen te bewandelen.”