We gunnen elke hen en haan een leven in de buitenlucht

Voor elke leghen die uit het ei kruipt, wordt er ook een haantje geboren. Deze haantjes zijn te mager als vleeshaan en vinden als eendagskuikens de dood. In de biodynamische landbouw krijgt minimaal 1 op de 50 hanen nog een eervolle taak als waakhaan tussen de leghennen. Als het aan biodynamisch pluimveehouder Gerjan Slingenbergh ligt, krijgen de andere haantjes ook een zinvolle levensbestemming als Broederhaantjes-vlees. Het is relatief duur vlees dus het vraagt ook om bewustzijn van de consument om het tot een succes te maken.

Vanaf de weg zie je de bruine hennen en witte hanen al lopen onder de appel- en berenbomen. “Ze gaan heel graag naar buiten,” zegt Gerjan. “De hanen hebben een leidende en beschermende rol in de koppel. Wanneer de kippen een nieuw stuk weiland krijgen, gaan de hanen voorop. En 's avonds laten ze eerst alle hennen de stal ingaan, pas daarna gaan zij ook. Bij onraad werken de hanen samen en vormen ze een cordon om de hennen. Dat is een heel mooi gezicht. We hebben 2% hanen. Als je meer hanen houdt, krijgen ze ruzie.”

Mobiel kippenhok
Om de zoveel jaar gaan de oude kippen als soepkip naar de slager en krijgt Gerjan een nieuwe koppel: “Ze komen als kuikens van 17 weken. Op onze paar hanen na worden alle andere haantjes als eendagskuikens vernietigd. Daar ben ik het niet mee eens. Het probleem is echter dat deze kippensoort niet gefokt is om vlees te produceren. Ze groeien langzaam en blijven sowieso aan de magere kant. De kostprijs wordt daarmee hoger dan wat de consument gewend is om te betalen voor kippenvlees. Ik heb ruim tien jaar meegewerkt aan de ontwikkeling van een dubbeldoel-kip: een kippenras dat voldoende eieren legt én geschikt is voor vlees. Omdat dit project vooralsnog is vastgelopen, hebben we besloten om dan toch alvast maar de broertjes van de huidige leghennen af te mesten. Pim, onze zoon, heeft afgelopen zomer in een week tijd een mobiel kippenhok gemaakt. Daarin hebben we 250 hanenkuikens volgens de Demeter-richtlijnen grootgebracht. Het Broederhaantjes-vlees kost 5,99 euro voor 180 gram. Wij willen er graag mee doorgaan, maar dan moet de consument het wel gaan kopen.”

Zingende kippen
In 1994 heeft Gerjan zijn boerenbedrijf omgeschakeld naar biologisch en in 2004 is hij doorgeschakeld naar Demeter: “We wisten van tevoren niet wat ons te wachten stond maar het is een geweldig goed besluit geweest. Aanvankelijk was het een intuïtieve keuze maar met de jaren is het een bewuste keuze geworden. We zijn in ons bewustzijn gegroeid en boeren vanuit een duidelijke visie: we willen de aarde in stand houden. Ik werk met de kracht van de natuur en stoffeer de bodem met groen en biodiversiteit. Dat onze kippen lekker in hun vel zitten, kan ik horen: ze maken een zingend geluid. Een prachtige tevreden klank, die in golven door de stal en buitenuitloop heengaat. Wij gunnen elke hen – en hopelijk straks ook elk haantje – zo'n leven in de buitenlucht. Samen met de consument hebben we het lot van de haantjes in handen. Hopelijk worden we ons daarvan bewust.”