De wereld kan zo mooi worden

Zonnehoeve in Zeewolde is een biodynamische bedrijf met akkerbouw, koeien, paarden, dagbesteding, woonzorg en een bakkerij. Sinds kort is Tekà Kappers eindverantwoordelijke van de landbouw. In zijn omgang met de bodem, planten, dieren en mensen streeft hij naar een geefcultuur. “Als we allemaal geven aan het geheel, is levenskracht de uitkomst.”

Toen Tekà in 2004 afstudeerde aan landbouwopleiding Warmonderhof rolde hij als een jonge hond het boerenbestaan van Zonnehoeve in: “Ik was enorm gedreven, niks was me teveel. Uiteindelijk ging dat ten koste van mijzelf en ben ik vijf jaar iets anders gaan doen. Ouder en wijzer geworden ben ik nu terug op het nest. Inmiddels heb ik het vermogen ontwikkeld om vanuit een helikopterview naar het bedrijf kijken. Wat ik ook heb geleerd: ik ben niet onmisbaar. Momenteel mag ik ondernemer zijn van de akkerbouw en veehouderij maar ik voel ook de vrijheid om het ooit weer los te laten. Zonnehoeve is niet van mij.” 

Eco-mens
Van wie is Zonnehoeve dan wel? “Het is een bedrijf van de toekomst,” zegt Tekà. “Met de biodynamische landbouw ontwikkelen wij oplossingen voor hedendaagse problemen. Wij hebben bijvoorbeeld geen mestoverschot, geen stikstofprobleem.” Bijdragen aan idealistische motieven vraagt volgens Tekà om een andere mindset: “Je moet je ego loslaten en een eco-mens worden.” In deze visie laat hij zich inspireren door de dienstbaarheid van de koe en het baktarwe: “Koeien kunnen laagwaardig gewassen, zoals gras uit natuurgebieden, opwaarderen naar hoogwaardige mest, melk en vlees. Baktarwe doet iets vergelijkbaars. Met haar diepe wortels verbetert het graan de bodemstructuur en waterhuishouding. Het stro in combinatie met koemest is het beste wat je aan de bodem kunt geven. De koe en het baktarwe zetten het gehele bedrijfssysteem dus in beweging: de grond wordt vruchtbaarder, het bodemleven en de biodiversiteit worden rijker en het landschap wordt mooier. Tegelijkertijd produceren we ook nog dagelijks brood en ander vitaal voedsel voor de mens.” 

Magisch
De koe en het graan tonen aan hoe vanuit het geven de levenskracht van het geheel kan toenemen. Als biodynamisch boer probeert Tekà die gevende kracht te managen: “Door de koe centraal te zetten, gewassen te telen die de bodem verbeteren en door de natuur bij de bedrijfsvoering te betrekken probeer ik alles in dienst te stellen van elkaar. Als boer wil ik dus niet regisseren en manipuleren. Ik wil de natuurwetten volgen en de positieve krachten die er al zijn versterken. Dat is een uitdaging. Maar ik geloof in de potentie van dit bedrijf. Daarom ben ik teruggekomen. Met de mensen die hier werken doen we sessies om met elkaar die geefcultuur te ontwikkelen. Ik heb jou nodig en jij hebt mij nodig om het geheel op een hoger plan te tillen. Als wij ons net als de koe en het graan dienstbaar en verzorgend opstellen, kan de wereld zo mooi worden. Het bevorderen van levenskracht is zo bijzonder en zo magisch, daar kan ik alleen maar met verwondering naar kijken.”

Meer info: www.zonnehoeve.net