Triodos Bank NV

Triodos Bank staat voor vernieuwend bankieren. Door actief beleid t.a.v. duurzame energiebronnen, biologische landbouw, kunst en cultuur, natuur- en milieubescherming. Daarnaast zet de bank de bancaire kennis in op het gebied van ontwikkelingssamenwerking

Licentie

Grootte bedrijf

Contactpersoon
Matthijs Bierman

Adres
Postbus 55
3700 AB Zeist

Postadres
Postbus 55
3700 AB Zeist

Telefoon
+31 (0)306936500

Website
http://www.triodos.nl

E-mail

Skalnummer

Trefwoorden
Diversen

Bijgewerkt tot
14-10-2019